USPOSABLJANJE IZ COACHINGA

Coaching psihologija

Usposabljanje za vodje, kadrovske strokovnjake in svetovalce

 

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo postati coachi in coaching veščine uporabljati za lažje doseganje strateških in operativnih ciljev. Usposabljanje coaching psihologija je posebej primerno za vodilne v podjetjih, kadrovske strokovnjake, interne coache in zunanje svetovalce, ki želijo uporabljati veščine coaching psihologije.

Coach je oseba, ki z uporabo različnih orodij vodi posameznika pri odkrivanju in realiziranju njegovih potencialov. S pomočjo vprašanj vodi posameznika do odgovorov in rešitev, ki so zanj najbolj ustrezne. Temelji namreč na prepričanju, da ima oseba vse odgovore že v sebi, zato naloga coacha ni, da svetuje, mentorira, podaja rešitve, temveč, da le zastavlja učinkovita vprašanja, ki osebi omogočajo uvid in možnost, da sam najde odgovore, ki jih išče.

Usposabljanje “Coaching psihologija” vas bo opremilo z vsemi potrebnimi znanji in orodji, filozofijo ter podpornim sistemom za uspešen ter samozavesten nastop v vlogi zunanjega coacha, vodje kot coacha ali internega coacha.

Usposabljanje: 2. in 3. oktober, 13. in 14. november ter 11. in 12. december 2020
Individualni coaching: od oktobra 2020 do februarja 2021
Mesečne supervizije: od januarja do marca 2021
Lokacija: Ljubljana

 

Zakaj coaching psihologija?

Naš cilj je razvijati kompetentne coache. Usposabljanje predstavlja najboljši način, da pridobite ključna znanja, konkretne izkušnje in podporni sistem, da razvijete svoje kompetence in uspešno ter samozavestno zavzamete vlogo zunanji coachvodja kot coach ali interni coach.

Coaching psihologija v podjetjih in pri posameznikih prinaša mnoge koristi:

 • ROI investicije v coaching je 4,5. To pomeni, da za vsak vložen evro pričakujemo tudi 4,5 evrov v obliki povrnjene naložbe.
 • Kar 86% podjetij poroča, da se je investicija v coaching izkazala kot eno najbolj učinkovitih na področju človeških virov.
 • Izobraževanje z veščinami coachinga postane tudi do 4 krat bolj učinkovito.
 • Kar 80% udeležencev coachinga poroča o doživljanju več samozavesti ob delu in v življenju.
 • Kar 70% udeležencev coachinga poroča o izboljšanju rezultatov in preseženih ciljih.
 • Kar 68% udeležencev coachinga se v organizaciji počuti bolj cenjene.
 • Kar 54% udeležencev coachinga je pomembno bolj motiviranih za delo.
Sabina Đuvelek_Coaching psihologija_Uporabna psihologija

Po usposabljanju coaching psihologija boste:

 • Kompetentno uporabljali veščine coachinga ob delu z ljudmi.
 • Prevzeli miselnost rasti, ki je ključnega pomena za delo v vlogi coacha / vodje kot coacha / internega coacha.
 • Pridobili samozavest za soočanje z značilnimi situacujami s katerimi se srečuje coach / vodja kot coach / interni coach.
 • Pridobili znanje o coaching pristopih ter konkretna orodja ter izročke na teme coaching psihologije.
 • Okrepili svoje veščine vplivanja in vplivne komunikacije za uspešno doseganje ciljev.
 • Okrepili svoje veščine za krepitev psihološke varnosti in timskega sodelovanja za uspešno timsko doseganje ciljev.
 • Uspešno navduševali za uporabo coachinga v vaši organizaciji in širše na trgu izobraževanja odraslih.

 

 

Kaj lahko pričakujem od coaching psihologije? 

 

Usposabljanje je drugačno, saj se osredotoča na coaching psihologijo. Za izhodišče smo vzeli integrativni model in pripravili kombinacijo šestih trening modulov (skupaj 48 ur izobraževalnih ur), tri ure individualnega coachinga in e-platforme za lažji prenos znanj (skupaj 12 izobraževalnih ur), več kot 10 konkretnih orodij in mnogo veščin za bolj uspešno delo in življenje.

Treningi na programu Coaching psihologija_Uporabna psihologija

Skozi šest modulov boste nadgradili znanje in pridobili konkretne veščine iz coachinga s transakcijsko analizo, coachinga s teorijo izbire, GROW in ACT modelom coachinga, modelom čustvene inteligentnosti, Tuckmanovim modelom razvoja tima, Belbinovim modelom timskih vlog ter modeli merjenja učinkovitosti Kickpatric in ROI. Če morda želite najprej izkušnjo individualnega coachinga ali performance coachinga zase, spoznajte tudi individualni ali timski coaching z ekipo Uporabna psihologija, več…

Jan Kovačič_vodi pogovor z modelom coaching psihologija_Uporabna psihologija

Na usposabljanju coaching psihologija pričakujte zanimive izobraževalne dogodke, kjer sledimo ideji 80% izkustvenih vsebin in 20% teorije. Znanje bomo pridobili skozi konkretna doživetja, saj si tako bolje in dolgoročneje zapomnimo. Stalno bo priložnost za učenje od vodij usposabljanja, ki bosta celotno delo vodila s principi coachinga. Stalnica bodo tudi povratne informacije, tako boste vsako delavnico pridobili vsaj 5 usmerjenih povratnih informacij. Med usposabljanjem boste imeli priložnost za pridobivanje vseh temeljnih teoretičnih spoznanj ter predvsem izkušenj ob izvajanju različnih coaching pogovorov ter nalog. Med posameznimi moduli pa sledijo tudi izzivi za vas s katerimi boste utrdili znanje in pridobili možnost za pristop k zaključnem teoretičnem in praktičnem izpitu coaching psihologija. Izobraževanje bo intenzivno, saj bomo vztrajno premikali meje vaše cone udobja.

Delo bo potekalo v majhni skupini do 12 oseb. Potekalo bo v kombinaciji trening delavnic “v živo” in po potrebi v obliki “webinarja”, individualnih coachingov v e-obliki ali v s srečanji v živo ter video konferenc za namene supervizije. Usposabljanje sestavlja več kot 60 ur:

 • 6 tematskih modulov oziroma trening delavnic;
 • 6 povezanih izzivov za gradnjo veščin coaching;
 • 3 ure individualnega coachinga oziroma mentorstva z vodjema usposabljanja;
 • 3 mesece “follow-up” skupinske supervizije z vodjema usposabljanja;
 • pisni izpit in praktična izpit za pridobitev licence (pogoj za pristop k izpitu so opravljeni izzivi in vsaj 80% prisotnost na delavnicah); in
 • 6 mesečni dostop do spletne platforme z dodatnimi nalogami.
Proces programa Coaching psihologija_Uporabna psihologij

Early bird za pridobitev licence s ceno 1250 EUR z vključenim DDV

 

Zgodnja prijava 1250 EUR z vključenim DDV velja do 1.9.2020.
Redna cena 1500 EUR z vključenim DDV velja do zapolnitve mest.
Možnost plačila v štirih obrokih. 

Cena celotnega usposabljanja vključuje: 6 tematskih modulov (48 pedagoških ur delavniškega dela); 6 povezanih izzivov (12 pedagoških ur samostojnega dela); 3 ure individualnega coachinga oziroma mentorstva z vodjema usposabljanja; 3 mesece “follow-up” skupinske supervizije z vodjema usposabljanja; pisni izpit in praktična izpit za pridobitev licence (pogoj za pristop k izpitu so opravljeni izzivi in vsaj 80% prisotnost na delavnicah); in 6 mesečni dostop do spletne platforme z dodatnimi nalogami.

Kašen je program usposabljanja coaching psihologija?

Najboljše pri pridobljenem znanju in veščinami je to, da jih lahko takoj začnemo uporabljati v praksi. Pri tem so mi bile super vse vajine povratne informacije in pa podatki na temo coachinga, ki ti dajo misliti in “odprejo oči”.

Eva Kramar, magistrica psihologije, udeleženka delavnice Coach - vodim z znanji coachinga

Modul 1: Miselnost za uspešno delo v vlogi coacha
Datum: petek, 2. oktober med 9:00 in 17:00

V prvi trening delavnici bomo raziskali podobnosti in razlike med vlogami »vodja in voditelj«, »vodja kot coach« in »coach«. Ukvarjali se bomo z vlogo, miselnostjo, orodji in prezenco vseh treh vlog. Praktični del delavnice pa bomo usmerili v komunikacijska orodja za spodbujanje psihologije notranjega nadzora in miselnosti rasti pri sebi, pri sodelavcih in pri coaching morebitnih klientih.

 • Tema 1: Miselnost rasti
  • »GROWTH MINDSET« in odločitev za osebno rast.
  • Odnos do podajanja in prejemanja povratnih informacij.
  • Pravilno podajanje pozitivnih in negativnih povratnih informacij.
 • Tema 2: Vloga vodje in voditelja
  • Miselnost vodje in miselnost voditelja.
  • Usmerjanje in delegiranje kot temeljna oblika dela.
 • Tema 3: Vloga vodje kot coacha
  • Miselnost internega coacha.
  • Opolnomočenje za doseganje ciljev kot temeljna oblika dela.
 • Tema 4: Vloga coacha
  • Miselnost coacha.
  • Individualni ali timski (interni) coaching kot temeljna oblika dela.

 

Izobraževanje je definitivno izjemno uporabno za tiste, ki želijo narediti spremembo tako na osebnem kot na poslovnem področju, pridobiti novo znanje, veščine in se naučiti nekaj o sebi. Od sedaj naprej bom več pozornosti namenila aktivnemu poslušanju in postavljanju vprašanj. Dejansko bom od sedaj naprej zapisala svoje cilje in jih redno spremljala.

Andreja Jordan Marković, udeleženka delavnice Coach - vodim z znanji coachinga

Modul 2: Veščine coachinga
Datum: sobota, 3. oktober med 9:00 in 17:00

V drugem treningu se bomo osredotočili na tipe, strukturo in veščine coaching pogovora. V vlogi vodje veščine coachinga vodijo do opolnomočenja sodelavcev za najboljše rezultate. Pri delu bomo zelo konkretni in se bomo osredotočili na različne tehnike in konkretne smernice, kako voditi coaching pogovor. Praktični del delavnice bo usmerjen v trening konkretnih tehnik za uspešno delo.

 • Tema 5: Coaching kot ciljno usmerjen proces
  • Temeljne coaching veščine.
  • Tipi coachinga (‘performance’ in ‘development’ coaching).
  • Struktura in faze coaching pogovora.
 • Tema 6: Znanje in veščine opolnomočenja
  • Psihološke potrebe in psihološka varnost.
  • Ključ in ključavnica za uspešno izgradnjo odnosov.
 • Tema 7: Postavljanje ciljev in proaktivnost
  • Tehnike za uspešno postavljanje ciljev.
  • Sledenje napredka in spodbujanje odgovornosti.
  • Tehnike za krepitev proaktivnosti.
 • Tema 8: Vodenje z vprašanji
  • Tipi in strateška raba vprašanj v coachingu.
  • Vodenje z vprašanji v značilnih situacijah vodje.

 

Šele sedaj vidim kako je coaching kompleksna metoda in kako ga resnično lahko uporabiš v različnih situacijah in odnosih. Metode coachinga bom vnesla v svoje delo in življenje.

Gordana Ciganovič, HR specialistka, GENi

Modul 3: Orodja in situacije za coaching na delovnem mestu
Datum: petek, 13. november med 9:00 in 17:00

V tretji trening delavnici se usmerimo na coaching orodja, ki so primerna za različne situacije s katerimi se srečuje vodja (motiviranje sodelavcev, podajanje slabih novic, projektno delo, reševanje konfliktov, vodenje sestankov, vodenje razvojnih pogovorov…). Na delavnici bomo spoznali namen in strukturo ključnih orodij, ki lahko vodji zagotovijo učinkovitejše delo z zaposlenimi. Posledično tudi zviševanje zavzetosti zaposlenih, produktivnosti in rezultatov.

 • Tema 9: Coaching orodja
  • Povzemanje, parafraziranje, preverjanje razumevanja.
  • Kalibriranje.
 • Tema 10: Coaching modeli
  • Strukture različnih modelov (npr. GROW).
  • Uporaba različnih modelov v praksi (npr. ACT).
 • Tema 11: Situacije za razvoj zaposlenih
  • Vodenje razvojnih pogovorov z zaposlenimi.
  • Vodenje kvartalnih pogovorov.
  • Komunikacija na projektnem delu.
  • Vodenje sestankov in skupnih aktivnosti.
 • Tema 12: Zahtevne situacije
  • Nedoseganje standardov dela.
  • Nespoštovanje organizacijskih pravil in vrednot.
  • Reševanje konfliktnih situacij.

 

Izobraževanje je izpolnilo moja pričakovanja v celoti, še bolje rečeno preseglo moja pričakovanja. TOP. TOP. TOP. Zanimivo mi je bilo prav vse, saj je psihologija in sama komunikacija del vsakega področja življenja.

Anja Vranič Banič, udeleženka delavnice Coach - vodim z znanji coachinga

Modul 4: Coaching psihologija 1
Datum: sobota, 14. november med 9:00 in 17:00

V četrtem modulu se bomo osredotočili na temeljne koncepte, ki so pomembni za uspešno delo po principih coaching psihologije v organizacijah. S pomočjo različnih orodij bomo spoznavali zakonitosti čustvene inteligence in psihologije vplivanja. Pri tem boste pridobili vpogled v različne konstrukte pri sebi in se učili uporabljati različna orodja, ki lahko pridejo prav, ko pri svojem delu uporabljamo coaching veščine ali pa smo sami v vlogi coacha.

 • Tema 13: Čustvena inteligentnost na delovnem mestu
  • Prepoznavanje čustev in čustveno nabitih situacij.
  • Orodja in veščine samoregulacije.
  • Prepoznavanje čustvene energije in vodenje skladno z njo.
  • Orodja in veščine za spodbujanje produktivne čustvene energije.
 • Tema 14: Modeli sveta in vplivanje z znanji kognitivne psihologije
  • Vpliv izkušenj na strukturo možganov (nevroplastičnost).
  • Življenjske pozicije in življenjski skripti z vidika transakcijske analize.
  • Modeli sveta oziroma svet kvalitet z vidika teorije izbire
  • Načini za preoblikovanje disfunkcionalnih modelov sveta z NLP pristopi.

   

  Ne glede na cilj in razlog, zakaj se odločite za to izobraževanje, vam bo všeč. Sam sem zagotovo pridobil veliko koristnih informacij, tako glede coacchinga, kot tudi glede osebnih projektov, delovanja v timu in načinih komuniciranja.

  Evgen B., Zavod Y

  Modul 5: Coaching psihologija 2
  Datum: petek, 11. december med 9:00 in 17:00

  V petem modulu bomo nadgradili psihološke koncepte pomembne za uspešno delo vodje kot coacha. S pomočjo različnih orodij bomo spoznavali principe skupinske dinamike in uporabo principov za uspešno timsko delo. Zaključili bomo s temo uspešnega vodenja sprememb, ki združuje spoznanja psihologije motivacije z managementom sprememb. Pri tem boste pridobili vpogled v različne konstrukte pri sebi in se učili uporabljati različna orodja, ki lahko pridejo prav, ko pri svojem delu uporabljamo coaching veščine ali pa smo v vlogi coacha.

  • Tema 15: Skupinska dinamika
   • Faze razvoja tima po Tuckmanu.
   • Belbinove timske vloge in komplementarnost vlog pri doseganju timskih ciljev.
   • Tehnike za spodbujanje uspešnega timskega sodelovanja.
  • Tema 16: Psihologija motivacije
   • Raziskovanje univerzalne motivacijske formule s pomočjo evolucijske psihologije (potrebe, vrednote, cilji, ljudje, okoliščine).
   • Orodja za raziskovanje, razumevanje in spodbujanje motivacije.

    

   Delavnica mi je bila všeč, ker smo preko nje spoznali celoten proces coachinga, njegove gradnike ter različne tehnike za izvedbo. Način dela se mi je zdel super, ker smo bili vsi aktivno vključeni in smo lahko medsebojno izmenjevali mnenja, hkrati pa sta nas oba predavatelja na svoj način spodbujala h preizkušanju ter treningu različnih tehnik.

   Nina Kovač, HR poslovni partner, GEN-I

   Modul 6: Donosnost  coachinga
   Datum: sobota, 12. december med 9:00 in 17:00

   V zadnjem modulu bomo spoznali kako zagovarjati coaching v organizacijah. Spoznali bomo različne načine za merjenje učinkovitosti coachinga in različne vplive, ki jih ima coaching na zaposlene in na organizacije. Pogovarjali se bomo kako postaviti smiseln sistem ocenjevanja učinkovitosti coachinga, kako zagovarjati coaching in kako pridobiti coaching kliente znotraj ali izven vaših organizacij. Opisano je koristno za osmišljanje in ovrednotenje vseh razvojnih in »leadership« aktivnosti v podjetju.

   • Tema 16: Merjenje učinkovitosti coachinga
    • Dosedanje ugotovitve o učinkih coachinga.
    • Merjenje učinkovitosti coachinga in donosnost naložb v izobraževanje zaposlenih.
    • Modeli merjenja učinkovitosti (Kirkpatrick, ROI).
    • Merjenje učinkovitosti coachinga na študijah primerov.
    • Merjenje učinkovitosti sprememb z različnimi psihometričnimi orodji.
    • Uporaba rezultatov v prodajnem postopku (argumentacija in na dokazih utemeljujoč pristop pri izobraževanju, uporabo izsledkov v prodajnem postopku, reševanje ugovorov).
   • Aktivnost 17: Zaključni izpit
    • Pisni del zaključnega izpita.
    • Priprava na praktični del oziroma izpitno nalogo.

    

   Novo znanje je bilo super predano in razumljivo. Znanje na temo coachinga je super uporabno tako v službi, kot doma. V prihodnje bom orodja še bolj naštudirala in jih pričela aktivno uporabljati v praksi. Vsekakor ne bom več tolikokrat uporabljala besede “MOGOČE”.

   Eva Valič Keber, HR business partner Bisnode

   Aktivnost 18: Supervizija
   Datum:
   januar, februar in marec 2021

   Zadnjo fazo predstavlja skupinska supervizija, ki traja še tri mesece po zaključenem izobraževalnem delu. Takšna srečanja so kratka in navadno zelo učinkovita, saj udeleženci pridobijo dodatno podporo in opolnomočenje za uporabo znanj in veščin coaching psihologije pri delu. Na supervizijah si izmenjujemo izkušnje, predstavljamo primere in se pogovarjamo na temo priprave praktičnega dela oziroma zaključne izpitne naloge.

   Tekom srečanj spodbudimo skupino, da se sama opolnomoči za vodenje kasnejših intervizijskih srečanj, ko ekipa samostojno opravlja intervizijske pogovore in si izmenjuje izkušnje ter dobre prakse.

   Že sama supervizija omogoča hitrejši prenos znanj in veščin v prakso in v življenje. Na usposabljanju coaching psihologija pa ima vsak udeleženec v času trajanja supervizije dostop do platforme, s katero je samoizpopolnjevanje lažje in še uspešnejše.

     

    Usposabljanje za pridobitev licence s ceno 1500 EUR z vključenim DDV

     

    Zgodnja prijava 1250 EUR z vključenim DDV velja do 1.9.2020.
    Redna cena 1500 EUR z vključenim DDV velja do zapolnitve mest.
    Možnost plačila v štirih obrokih.

     

    Cena celotnega usposabljanja vključuje:
    6 tematskih modulov (48 pedagoških ur delavniškega dela);
    6 povezanih izzivov (12 pedagoških ur samostojnega dela);
    3 ure individualnega coachinga oziroma mentorstva z vodjema usposabljanja; 3 mesece “follow-up” skupinske supervizije z vodjema usposabljanja; pisni izpit in praktična izpit za pridobitev licence (pogoj za pristop k izpitu so opravljeni izzivi in vsaj 80% prisotnost na delavnicah); in
    6 mesečni dostop do spletne platforme z dodatnimi nalogami.

    Cena za obisk posameznega treninga 250 EUR z vključenim DDV

     

    Cena vključuje udeležbo na izbrani izobraževalni delavnici, vodenje skozi izbrani izziv povezan z vsebino delavnice in študijsko gradivo povezano z vsebino delavnice. Kratko individualno coaching srečanje in refleksija z enim izmed vodij izobraževanja.

    Kdo vodi usposabljanje coaching psihologija?

    dr. Sabina Đuvelek se strokovno ukvarja s coachingom in razvojem programov, ki spodbujajo proaktivnost in učinkovitost. Osredotoča se na strateški razvoj, vključno s konceptualizacijo in implementacijo novih projektov. Zaključila je z doktorskim študijem pod mentorstvom prof. dr. Eve Boštjančič – smer Aplikativne psihološke študije (Univerza v Ljubljani), v okviru katerega je raziskovala dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost notranjega coacha (naslov doktorske disertacije: »Povezanost čustvene inteligentnosti, na cilje usmerjenih kompetenc in delovne zavzetosti z učinkovitostjo notranjega usmerjevalca«)

    Pri svojem delu in raziskovanju se osredotoča predvsem na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo kontinuirano profesionalno in osebno rast posameznika. Sabina konceptualizira, razvija in implementira različne izobraževalne programe, ki spodbujajo proaktivnost, produktivnost in učinkovitost zaposlenih v organizaciji. Od februarja 2017 do marca 2020 je delala kot Vodja mreže internega coachinga v sektorju Ravnanja s človeškimi viri (oddelek Izobraževanje in razvoj kadrov) energetskega podjetja Petrol, kjer je bila odgovorna za razvoj sistema performance coachinga, kar je vključevalo selekcijo, usposabljanje in supervizijo internih coachev, ki so spodbujali odličnost zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za lasten napredek. V sklop njenih odgovornosti je spadala tudi vpeljava novih tehnologij in orodij za izvajanje coachinga (npr. razvoj lastne in-house coaching platforme, ki podpira izobraževanje zaposlenih in delo coachev) ter uvajanje sodobnih prodajnih pristopov (npr. omnichannel pristop). Pomembno povezovalno vlogo je imela tudi pri koordiniranju ter prenosu dobrih praks med predstavniki vseh prodajnih kanalov v Sloveniji in na tujih trgih.

    S februarjem 2017 se je kot Senior svetovalka in coach pridružila ekipi Uporabne psihologije. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije.

    Več…

     

    Jan Kovačič je organizacijski psiholog, coach in specializant psihoterapije transakcijske analize. Trenutno je doktorski študent na študiju Psihologije osebnosti (univerza v Ljubljani), kjer pod mentorstvom prof. dr. Valentina Bucika raziskuje visoki potencial v organizacijah. V raziskavi postavlja model za objektivno, veljavno in zanesljivo prepoznavanje oseb z najvišjim potencialom za delovno uspešnost. Doktorski študij je posledica večletnega ukvarjanja s prepoznavanjem in razvijanjem potencialov, ki se spremenijo v osebnostni in organizacijski kapital na delovnem mestu. Je nadaljevanje poglobljenega raziskovanja kompleksnosti duševnosti skozi študij psihoterapije transakcijske analize, ki ga je Jan zaključil leta 2017.

    Pri svojem delu podpira najboljše dosežke na različnih področjih dela. Tako je kot izobraževalni trener in coach podpiral različne skupine ključnih sodelavcev v slovenskih gospodarskih družbah. V družbi Heineken je zunanji coach za vodje, ki potrebujejo opolnomočenje za najboljše dosežke. V Novi Ljubljanski banki razvija veščine uporabne psihologije z različnimi skupinami sodelavcev od tistih, ki delajo s strankami do vodij in direktorje.  V družbi Odelo Slovenija podpira managerje, vodje timov in njihove naslednike pri osebni rasti in razvoju skritih potencialov. Telekom Slovenije podpira pri razvoju zaposlenih v vlogo vodje. Na Zavarovalnici Triglav vodi projekt pridobivanja veščin coachinga za ekipo prodajnih coachev. Na Zavarovalnici Vita pa krepi veščine vplivne komunikacije za vse člane sektorja prodaje in trženja.

    Jan je idejni vodja tima uporabna psihologija, ki ga je ustanovil leta 2017, nato pa z letom 2020 ustvaril novo podjetje Uporabna psihologija z namenom, da posameznike opolnomoči s konkretnimi znanji in psihološkimi orodji, s katerimi postajajo bolj zadovoljni, zavzeti in zdravi. Je specialist za razvoj osebnostnih potencialov, ki pri svojem delu zasleduje moto »Dobrim pomagam biti še boljši.«

    Več…

     

    imate vprašanje?
    pišite nam.

    Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
    vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

    Uporabna psihologija, Jan Kovačič s.p.
    Kunaverjeva 9, 1000 Ljubljana

    Jan Kovačič, univ. dipl. psih.
    specilizant psihoterapije transakcijske analize

    Ljubljana, Slovenija

    Mobi: 031-753-802 
    E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

     

    Davčna številka: 73977977
    Matična številka: 8604789000
    TRR odprt pri Abanki: SI56 0510 0801 6832 208

     

    V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
    Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
    Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
    Slovenskim coaching združenjem
    Spletnim portalom Siol z redno kolumno v okviru rubrike Siol plus

    Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.