fbpx

5 KOMPETENC ČUSTVENE INTELIGENCE IN COACHING

Čustvena inteligenca (EQ) je postala ključna kompetenca za uspešno delovanje v današnjem svetu. EQ predstavlja zmožnost prepoznavanja, razumevanja in upravljanja z lastnimi čustvi ter razumevanja in vplivanja čustev drugih ljudi. EQ vpliva na vse vidike našega življenja, vključno s kariero, osebnimi odnosi in zdravjem. Zato ni presenetljivo, da se čustvena inteligenca uporablja tudi v coachingu, ki je eden naučinkovitejših pristopov opolnomočenja ali proces podpore posameznikom ali skupinam pri doseganju ciljev, reševanju težav in razvoju svojega potenciala.

V današnjem svetu so čustva prisotna povsod in v vseh vidikih našega življenja, vključno s poslovnim svetom. Coaching psiholog lahko s pomočjo čustvene inteligence, ki je sklop veščin vplivanja na čustva pri sebi in pri drugih ljudeh, pomaga strankam pri doseganju boljših odnosov in večje produktivnosti.

V tem prispevku vam bomo zato predstavili:

 • Pet kompetenc čustvene inteligence in vam predstavili kako jih uporabiti v coachingu.
 • Primere vprašanj iz področja čustvene inteligence, ki jih postavlja coaching psiholog pri delu s čustvi.
 • Smernice čustvene inteligence za vplivanje na kliente, ki jih lahko uporabite iz vlog coach, interni coach, vodja kot coach, izobraževalni trener, učitelj, starš…

 

KDO JE ZASLUŽEN ZA RAZŠIRJANJE POMENA ČUSTVENE INTELIGENCE?

Daniel Goleman, ameriški psiholog, je razvil koncept petih kompetenc čustvene inteligence. Kompetence EQ so: prepoznavanje čustev, ravnanje ali upravljanje čustev, usmerjanje čustvene energije, razumevanje čustvenega doživljanja drugih ljudi in vplivanje na druge. V nadaljevanju bomo podrobneje preučili vsako od teh petih EQ kompetenc in njihovo uporabo v coachingu. Prve tri kompetence so osredotočene predvsem v introspekcijo in predstavljajo »prvoosebne« kompetence EQ, ki so pomembne za razvoj čustvene inteligence pri coaching psihologu oziroma coachu.

5 kompetenc čustvene inteligence avtorja Daniela Golemana

ČUSTVENA INTELIGENCA IN SKLOP PRVOOSEBNIH KOMPETENC

Prvoosebne kompetence so najprej usmerjene vase. Pomembno je, da najprej zmoremo prepoznavati lastna čustva, šele nato lahko kakovostno prepoznavamo čustva drugih oseb. Coaching psiholog in coach naj bi bila nato kompetentna učinkovito sprejemati čustva kot signal pomembnosi. Nadgradnja tega pa predstavlja usmerjanje svoje čustvene energije v aktivno spoprijemanje s situacijo. Le na tak način postanemo kompetentni, da lahko pomagamo drugim ter razvijemo tudi kakovostne medosebne kompetence EQ.

1. Prepoznavanje čustev

Prva kompetenca čustvene inteligence coaching psihologa ali coacha, prepoznavanje čustev, se nanaša na sposobnost prepoznati čustvene izraze pri sebi in pri drugih. To je pomembno zato, ker čustva vplivajo na naše misli, vedenje in odločitve. V coachingu je prepoznavanje čustev pomembno, saj posameznikom pomaga razumeti, zakaj se počutijo tako, kot se počutijo. Tako lahko posamezniki bolje razumejo svoje cilje, strahove, težave in potrebe, kar jim omogoča, da se osredotočijo na reševanje svojih izzivov.

 • Katera čustva vas običajno preplavljajo v določenih situacijah?
 • Kako prepoznate čustvena stanja pri drugih ljudeh?
 • Kako bi lahko bolje prepoznali svoja čustvena stanja in jih izrazili na zdrav način?

 

2. Ravnanje ali upravljanje s čustvi

Upravljanje čustev je druga kompetenca čustvene inteligence, ki se nanaša na sposobnost upravljanja s čustvi. To pomeni, da se posamezniki učijo, kako se odzivati na čustva na način, ki je zanje in za druge najbolj produktiven. V coachingu upravljanje čustev pomeni, da posamezniki razvijajo načine, kako se spoprijeti s čustvenimi izzivi, kot so strah, jeza, žalost ali tesnoba. Ko se posamezniki naučijo upravljati s čustvi, lahko bolje nadzorujejo svoje vedenje, kar jim omogoča, da se odzivajo bolj produktivno in učinkovito.

 • Kako se spopadate s težkimi čustvi, ko jih doživljate?
 • Kako sprejemate druge ljudi, ki doživljajo čustveno stisko?
 • Kako bi lahko bolje upravljali s svojimi čustvi v stresnih situacijah?

 

3. Usmerjanje čustev v proaktivno vedenje

Tretja kompetenca, usmerjanje čustev, se nanaša na sposobnost usmerjanja čustvene energije v proaktivno vedenje, ki ima korist za posameznika. To pomeni, da se posamezniki naučijo, kako sprejeti prijetna in neprijetna čustva in se osredotočiti v aktivno vedenje, s katerimi lahko posredno vplivajo na svoje čustveno stanje.

Cilj usmerjanja čustev je z aktivnim spoprijemanjem (vedenjem) spremeniti neprijetna čustva v prijetna. V coachingu usmerjanje čustev pomeni, da se posamezniki naučijo, kako se osredotoča svojo pozornost na spremembo vedenja in prepoznava že najmanje korake, obvladovanja sitaucije.

Pomembno pa je tudi razumevanje naše lastne čustvene in miselne naravnanosti. Šele ko razumemo svoje notranje procese, lahko bolje razumemo in vplivamo na druge ljudi. Coach mora zato razviti svojo lastno čustveno inteligenco, da lahko uspešno coacha druge ljudi.

 • Kako se lahko naučite bolje nadzorovati svoje impulze v čustveno napetih situacijah?
 • Kako bi lahko bolje upravljali s svojimi čustvi, da bi dosegli svoje cilje?
 • Kako bi lahko razvili več pozitivne samopodobe, da bi lažje usmerjali svoje čustvene odzive?

 

ČUSTVENA INTELIGENCA IN SKLOP MEDOSEBNIH KOMPETENC

 

4. Razumevanje drugih

Zadnji dve kompetenci čustvene inteligence na na področju coaching psihologije sta usmerjeni v socialno okolje. Razumevanje drugih je ključnega pomena za vsakršno dobro komunikacijo in uspešno vodenje ljudi. V kontekstu coachinga pa je razumevanje druge osebe še posebej pomembno, saj coachi delujejo kot vodniki, ki pomagajo svojim klientom pri razvoju njihovih potencialov in doseganju njihovih ciljev. Da bi to lahko storili uspešno, morajo coachi razumeti, kaj vodi njihove kliente in kaj jih ovira pri doseganju njihovih ciljev.

Razumevanje druge osebe vključuje razumevanje situacije, izkušenj, miselnosti in vedenja. Coachi morajo biti sposobni poslušati in opazovati svoje kliente, da bi lahko pridobili vpogled v njihove notranje procese in razumeli, kaj jih motivira, kaj jim preprečuje napredek ter kaj potrebujejo, da bi lahko dosegli svoje cilje.

Pomembno je tudi, da se coachi zavedajo svojih lastnih predsodkov in omejitev, ki jih lahko ovirajo pri razumevanju drugih. Pomembno je, da imajo coachi odprto in sprejemajočo držo ter so pripravljeni prisluhniti drugačnim mnenjem in pogledom.

Za razumevanje drugih je pomembno tudi poznavanje in uporaba različnih tehnik in orodij, ki pomagajo pri razvoju empatije, pozornosti in občutljivosti za potrebe in želje drugih. Med tehnike spadajo na primer aktivno poslušanje, postavljanje vprašanj, reflektiranje, uporaba neverbalne komunikacije ter uporaba različnih orodij za razumevanje in ocenjevanje čustvenega stanja.

Ko coachi razumejo svoje kliente, lahko pomagajo pri razvoju strategij za doseganje ciljev, ki temeljijo na njihovih individualnih potrebah in željah. To lahko vključuje razvoj veščin, spremembo miselnosti, izboljšanje samozavesti in samopodobe, odpravo negativnih miselnih vzorcev ter izboljšanje odnosov s pomembnimi drugimi.

 • Kako se lahko naučite bolje razumeti perspektive drugih ljudi?
 • Kako se lahko naučite prepoznati in razrešiti konflikte med drugimi ljudmi?
 • Kako lahko uporabite svoje znanje o čustveni inteligenci, da bi izboljšali svoje odnose z drugimi ljudmi?

 

5. Vplivanje na druge

Vplivanje na druge je ena ključnih kompetenc čustvene inteligence, ki je pomembna tako za vodenje kot tudi za coaching. Prav tako pa je pomembna v vzgoji, pri izobraževanju in nenazadnje kjerkoli moramo ljudje med seboj sodelovati. Vplivanje na druge ne pomeni manipulacije ali vsiljevanja lastnih idej, temveč gre za proces, v katerem se coaching psihologi in coachi trudijo spodbuditi svoje kliente k pozitivni spremembi.

V coachingu se uporabljajo tehnike aktivnega poslušanja, ki nam pomaga razumeti in se povezati s sogovornikom. S tem sogovornik čuti, da ga razumemo in smo pripravljeni pomagati. To vodi do povečanja zaupanja in sodelovanja med coachem in klientom ter boljših rezultatov v procesu coachinga. Poleg tega, da se moramo kot coachi ukvarjati s spoprijemanjem z neprijetnimi čustvi, moramo prav tako krepiti prijetna čustva pri svojih klientih. S tem namreč dosegamo, da se bodo počutili bolj motivirani in optimistični glede reševanja svojih izzivov.

Čustvena inteligenca se osredotoča tako v neprijetna, kot v prijetna čustva

Ena izmed najbolj učinkovitih metod za krepitev pozitivnih čustev pri klientih je pohvala. Pohvale lahko pomagajo pri gradnji zaupanja in pozitivnega odnosa s klienti. Pomembno je, da pohvale niso samo površne besede, ampak da so iskrene in da temeljijo na dejanskih dosežkih klienta. Ko klienti prejmejo pohvale za svoje dosežke, se bodo počutili bolj motivirani za nadaljnje delo in bodo imeli več zaupanja vase.

Poleg pohval lahko pri krepitvi pozitivnih čustev pri klientih pomaga tudi prizadevanje za spodbujanje njihovega optimizma. S pozitivnimi in spodbudnimi besedami lahko pomagamo klientom, da vidijo situacije v pozitivni luči in da se osredotočijo na možnosti namesto na omejitve. Takšen optimističen pristop lahko pripomore k boljši motivaciji in samozavesti klientov, ki se bodo z lahkoto lotili reševanja svojih težav.

Pomembno je tudi, da se kot coach osredotočimo na krepitev klientove motivacije. Pri tem nam lahko pomaga vzpostavitev jasnih ciljev, ki jih želi klient doseči. S tem se klientu zagotovi jasno usmeritev in cilj, ki ga je treba doseči, kar lahko pripomore k boljši motivaciji za delo.

Vplivanje na druge je proces, ki zahteva potrpežljivost, vztrajnost in prilagodljivost. Coach mora biti pripravljen prilagajati svoje vedenje in pristop glede na potrebe in želje svojega klienta. To zahteva od coacha tudi sposobnost fleksibilnega mišljenja in prilagajanja različnim situacijam. Coaching psiholog in coach je oseba, ki ima visoko razvite kompetence čustvene inteligence, ob enem pa se zaveda pomena stalnega razvoja.

 

 • Kako lahko svoje komunikacijske spretnosti uporabite za navdihovanje drugih ljudi?
 • Kako lahko uporabite svoje razumevanje čustvene inteligence, da bi postali boljši vodja?
 • Kako lahko svoje veščine vplivanja uporabite za ustvarjanje pozitivnih sprememb v organizaciji?

KAJ ŠE LAHKO PREBERETE?

V kolikor bi vas zanimalo več o učinkih coachinga, si oglejte ta članek: https://uporabna-psihologija.si/coaching/ucinkovitost-coachinga/

Morda pa potrebujete le več idej in vprašanj, s katerimi bi uporabljali coachingu podobno komunikacijo na delovnem mestu: https://uporabna-psihologija.si/coaching/kaj-bi-naredil-ti-coaching-vprasanja/

V kolikor se bolj kot v individualni coaching. osredotočate v vodenje s coachingom potem spoznajte 5 disfunkcij tima in povezanih rešitev: https://uporabna-psihologija.si/vodje/vodenje-zamujanje-rokov-nedoseganje-standardov-dela/

Morda pa vas zanima osebni razvoj v vlogo coach. V drugem letniku Coaching psihologije ima posebno mesto razumevanje čustev in razvoj petih kompetenc čustvene inteligence: https://uporabna-psihologija.si/coaching-psihologija-2/

 

Strinjam se, da Uporabna psihologija zbira in hrani moje osebne podatke za pošiljanje izobraževalnih vsebin in občasnih novic o aktualnih priložnostih za izobraževanje.

imate vprašanje?
pišite nam.

Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

#UporabnaPsihologija

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
direktor, vodilni svetovovalec in coach

Ljubljana, Slovenija

Mobi: 031-753-802
E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

 

Naziv: Uporabna psihologija in coaching, poslovno svetovanje, d.o.o.
Davčna številka: SI56114257
Matična številka: 9544160000
TRR odprt pri REVOLUT: LT30 3250 0343 7908 2909

BIC REVOLUT: REVOLT21

 

V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
Slovenskim coaching združenjem

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.