fbpx

TRENING TRENERJEV – train the best ON/OFFLINE trainers

Usposabljanje iz mehkih veščin za izobraževalne ter prodajne trenerje, predavatelje in vodje

 

Tokratno izobraževanje trening trenerjev ali “Train the best on/offline trainer” je namenjeno vsem, ki se želite izboljšati v vodenju timskih aktivnosti, delavnic in interaktivnih predavanj. Interaktivnost in vključenost vseh udeležencev pa je z delom na daljavo in delom v hibridnih timih postala še večja konkurenčna prednost.

Biti dober trener, predavatelj ali pa vodja tima pomeni, da znamo znanje in ključne informacije predati na jasen, kredibilen in zanimiv način, tako da si udeleženci čim več zapomnijo in so sposobni pridobljeno znanje oziroma informacije uporabiti tudi v praksi.

Usposabljanje trening trenerjev “Train the best on/offline trainers” vas bo opremilo z vsemi potrebnimi znanji in orodji za samozavestno vodenje interaktivnih seminarjev, konferenčnih predstavitev, izkustvenih izobraževalnih delavnic in zelo aktivnih timskih dogodkov, kot so timski sestanki, predstavitve in interno izobraževanje.

Prvi dan: petek, 5. februar 2021, med 9:00 in 14:00
Drugi dan: sobota, 6. februar 2021, med 9:00 in 14:00
Zaključni nastop: petek, 12. februar 2021, med 9:00 in 17:00
Lokacija: Offline v Ljubljani, Online na aplikaciji ZOOM

Redna cena: 420 EUR z DDV
Cena zgodnje prijave: 380 EUR z DDV velja do 31.12.2020

 

Zakaj trening trenerjev?

Naš cilj je dvigniti nivo mehkih veščin povezanih za vrhunsko vodenje različnih dogodkov. Pri tem bomo preko treninga trenerjev “Train the best on/offline triners” omogočili dvig vaše konkurenčne prednosti, saj se vaši udeleženci nikoli več ne bodo dolgočasili na vaših predstavitvah, delavnicah ali pa seminarjih.

Kaj lahko od treninga trenerjev pričakuje izobraževalni trener?

Pomembno konkurenčno prednost za izobraževalne trenerje predstavlja odlično načrtovana in vrhunsko izpeljana izkustvena delavnica. Na usposabljanju trening trenerjev boste pripravili konkretno delavnico s katero boste lahko že jutri stopili pred svoje stranke in dosegli zadane učne cilje in presegli pričakovanja povezana z interaktivnostjo, dobrim vzdušjem in prenosom znanj v prakso. Pomembna nadgradnja pa je, da lahko delavnico kompetentno izpeljete v živo (OFFLINE) in preko spleta (ONLINE).

Kaj lahko od treninga trenerjev pričakuje pospeševalec prodaje?

Pomembno konkurenčno prednost za prodajne trenerje predstavlja izdelana izkustvena delavnica za dvig učinkovitosti pri prodaji produktov ali storitev, kjer udeležence opremite z znanji in že navdušite za prodajo vaših rešitev. Na usposabljanju trening trenerjev se boste naučili kako vzporedno graditi odnos in predajati znanje v obliki izkušenj na vaše udeležence, ki bodo takoj po srečanju z vami že sposobni uspešno preizkusiti znanje na svojih strankah. Opisano boste uspešno izpeljali tako ob obisku vaših strank (OFFLINE), kot preko povezave na daljavo (ONLINE).

Kaj lahko od treninga trenerjev pričakuje vodja v podjetju?

Pomembno konkurenčno prednost za vodje predstavljajo konkretna orodja za dvig aktivnosti in uspešnosti sestankov ter internih izobraževanj. Na usposabljanju boste pridobili več kot 12 različnih tehnik s katerimi boste uspešno vključevali vse člane tima v diskusijo in se naučili komunikacijskih strategij, s katerimi vam ključnih informacij nikoli več ne bo potrebno ponavljati dvakrat. Pri tem boste suvereni za učinkovito vodenje timskih dogodkov na lokaciji (OFFLINE) ali pa ob delu na daljavo (ONLINE).

Izobraževalni trenerji na delavnici
Prodajni trenerji na delavnici trening trenerjev
Vodji na delavnici trening trenerjev

Trening trenerjev z znižano ceno 380 EUR z DDV

 

Zgodnja prijava 380 EUR z DDV velja do 31.12.2020.
Redna cena 420 EUR z DDV velja do zapolnitve mest.
Možnost plačila v obrokih. 

Cena celotnega usposabljanja vključuje 24 pedagoških ur vodenega programa in 1 pedagoško uro konzultacije
oziroma mentorstva za še bolj uspešno pripravo najboljše delavnice, ki jo boste lahko takoj uporabili pri svojem delu.

Kaj lahko pričakujem po treningu trenerjev? 

Po usposabljanju trening trenerjev boste:

 • Bolj samozavestno stopili pred slušatelje, stranke, sodelavce.
 • Prevzeli miselnost rasti, ki je ključnega pomena za trenerja / prodajnega trenerja / vodjo.
 • Obvladali komunikacijske tehnike strukturirano sporočanje, povzemanje, parafraziranje, vodenje z vprašanji in podajanje povratnih informacij-
 • Pridobili znanje in veščine za oblikovanje dogodka (delavnica, predavanje, seminar, sestanek…), kjer motivirano sodelujejo vsi udeleženci.
 • Pridobili znanje in veščine za pripravo izjemno učinkovitih materialov od prosojnic, izročkov do spletnih orodij.
 • Obvladali vodenje interaktivne izkustvene delavnice v živo ali z uporabo spletnih orodij za srečanje na daljavo.
 • Uspešno navduševali svoje slušatelje, stranke ali sodelavce za zavzeto sodelovanje z vami in vašo organizacijo.

 

Učinki treninga trenerjev v eni izmed zavarovalnic

Delovne organizacije bodo zaznale pozitivne učinke treninga trenerjev na različnih ravneh:

 • Visoka stopnja zadovoljstva prispeva k pripadnosti in zavzetosti.
 • Udeleženci pridobijo pomembna znanja in veščine.
 • Opazna je večja učinkovitost pri delu in izboljšanje kompetenc.
 • Skupina prodajnih trenerjev takoj po usposabljanju doseže prvo povečanje prodajnih rezultatov.
 • Finančni vložek v trening trenerjev se v prvem poletju povrne in ustvari za 18% dodatne vrednosti oziroma dobička.

Kako bo potekal trening trenerjev?

Na usposabljanju “Train the best on/offline trainers” pričakujte zanimive izobraževalne delavnice, kjer sledimo ideji 80% izkustvenih vsebin in 20% teorije. Znanje bomo pridobili skozi konkretna doživetja, saj si tako bolje in dolgoročneje zapomnimo. Stalno bo priložnost za učenje od vodij usposabljanja, ki bosta celotno delo vodila s principi “tell-show-do”. Stalnica bodo povratne informacije, tako boste vsako delavnico pridobili vsaj 5 usmerjenih povratnih informacij. Med usposabljanjem boste imeli priložnost za pridobivanje vseh temeljnih teoretičnih spoznanj ter predvsem izkušenj za vodenje delavnic.

Delo bo potekalo v majhni skupini do 12 oseb. Potekalo bo skladno z možnostmi izvajanja dogodkov v živo. Idealno v kombinaciji prva delavnica  “v živo”, druga  v obliki “webinar delavnice” in zaključni nastopi ponovno v spletni obliki. Usposabljanje sestavlja 24 pedagoških ur.

 

Kašen je program usposabljanja trening trenerjev?

Najboljše pri pridobljenem znanju in veščinami je to, da jih lahko takoj začnemo uporabljati v praksi. Pri tem so mi bile super vse vajine povratne informacije in pa podatki na trenerstva, ki ti dajo misliti in “odprejo oči”.

Eva Kramar, magistrica psihologije, udeleženka delavnice

Modul 1: OFFLINE TRENER
Datum: petek, 5. februar med 9:00 in 18:00

V prvi trening delavnici bomo raziskali vlogo “izobraževalni trener”, “prodajni trener” in “vodja kot trener” Prvi dan bo namenjen prevzemanju miselnosti pomembne za vodenje ljudi na interaktivnih izkustvenih dogodkih. Drugi cilj bo krepitev najučinkovitejših komunikacijskih vzorcev za vplivno sporočanje.

 • Tema 1: Miselnost rasti
  • »GROWTH MINDSET« in odločitev za osebno rast.
  • Odnos do podajanja in prejemanja povratnih informacij.
  • Prvi mini javni nastop.
  • Pravilno podajanje pozitivnih in negativnih povratnih informacij.
 • Tema 2: Komunikacijske spretnosti
  • Verbalna in neverbalna komunikacija trenerja.
  • Tehnika vodenja z vprašanji.
  • Drugi mini javni nastop.
  • Tehnike aktivnega poslušanja.
  • Tehnike asertivnega sporočanja.
  • Tretji mini javni nastop.

Odlično izobraževanje /delavnice. V teh srečanjih sem zagotovo napredoval kot prodajni trener in kot oseba.

Primož, udeleženec udeleženec delavnice

Modul 2: ONLINE TRENER
Datum: sobota, 6. februar med 9:00 in 18:00

V drugi delavnici ne bomo prav nič ovinkarili, ponovili in nadgradili bomo komunikacijska orodja trenerja. Naučili se bomo, kako uspešno strukturirati delavnico, izobraževalne sklope, posamezne aktivnosti. Spoznali bomo tudi smernice za pripravo in uporabo materialov. Osredotočili na vlogo moderatorja in spoznali različne moderacijske komunikacijske tehnike za vodenje pogovora v skupini. 

 • Tema 3: Struktura delavnice
  • Kolbov učni cikel in učni stili.
  • mini in MAXI 4MAT za pripravo dogodka.
  • VAKOG sporočanje in digitalni materiali.
 • Tema 4: Vodenje skupine
  • Piramida skupinske dinamike.
  • Facilitacijske tehnike.
  • Četrti mini javni nastop – priprava kratke delavnice.

   

  Jan in Sabina sta super duet. Ttako različna a hkrati se tako dopolnjujeta, ostanita še naprej v tako dobrem vzdušju! Dejansko neverjetno dobro vplivata na vse vrste ljudi, tako mirne, zaprte vase, kot radostne in odprte,…

  Tjaša, udeleženka delavnice, ki je postala trenerka

  Zaključni modul: V VLOGI TRENERJA
  Datum: petek, 12. februar med 9:00 in 18:00

  V zaključnem modulu bodo potekali zaključni nastopi. Udeleženci programa bodo praktično prikazali vse svoje pridobljeno znanje in veščine ter pripravili in vodili konkretno aktivnost (trajanje 1h), ki jo lahko izvedete tudi na svojih delovnih mestih. V zaključnem nastopu bodo udeleženci pridobili konkretne povratne informacije in zadnje usmeritve za še bolj uspešno delo v vlogi “izobraževalni trener”, “prodajni trener” in “vodja kot trener”. Udeleženci bodo pridobili potrdila o opravljenem programu.

   

  • Tema 5: Zaključni nastop
   • Vodenje celovite aktivnosti na izbrano temo.
   • Uporabo kompetenc vloge trenerja pred skupino.
   • Celovite povratne informacije na nastop, vodenje skupine,  materiale, strukturo in vsebino.
  blank
  blank

  Kdo vodi usposabljanje coaching psihologija?

  dr. Sabina Đuvelek se strokovno ukvarja s coachingom in razvojem programov, ki spodbujajo proaktivnost in učinkovitost. Osredotoča se na strateški razvoj, vključno s konceptualizacijo in implementacijo novih projektov. Zaključila je z doktorskim študijem pod mentorstvom prof. dr. Eve Boštjančič – smer Aplikativne psihološke študije (Univerza v Ljubljani), v okviru katerega je raziskovala dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost notranjega coacha (naslov doktorske disertacije: »Povezanost čustvene inteligentnosti, na cilje usmerjenih kompetenc in delovne zavzetosti z učinkovitostjo notranjega usmerjevalca«)

  Pri svojem delu in raziskovanju se osredotoča predvsem na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo kontinuirano profesionalno in osebno rast posameznika. Sabina konceptualizira, razvija in implementira različne izobraževalne programe, ki spodbujajo proaktivnost, produktivnost in učinkovitost zaposlenih v organizaciji. Od februarja 2017 do marca 2020 je delala kot Vodja mreže internega coachinga v sektorju Ravnanja s človeškimi viri (oddelek Izobraževanje in razvoj kadrov) energetskega podjetja Petrol, kjer je bila odgovorna za razvoj sistema performance coachinga, kar je vključevalo selekcijo, usposabljanje in supervizijo internih coachev, ki so spodbujali odličnost zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za lasten napredek. V sklop njenih odgovornosti je spadala tudi vpeljava novih tehnologij in orodij za izvajanje coachinga (npr. razvoj lastne in-house coaching platforme, ki podpira izobraževanje zaposlenih in delo coachev) ter uvajanje sodobnih prodajnih pristopov (npr. omnichannel pristop). Pomembno povezovalno vlogo je imela tudi pri koordiniranju ter prenosu dobrih praks med predstavniki vseh prodajnih kanalov v Sloveniji in na tujih trgih.

  S februarjem 2017 se je kot Senior svetovalka in coach pridružila ekipi Uporabne psihologije. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije.

  Več…

   

  Jan Kovačič je organizacijski psiholog, coach in specializant psihoterapije transakcijske analize. Trenutno je doktorski študent na študiju Psihologije osebnosti (univerza v Ljubljani), kjer pod mentorstvom prof. dr. Valentina Bucika raziskuje visoki potencial v organizacijah. V raziskavi postavlja model za objektivno, veljavno in zanesljivo prepoznavanje oseb z najvišjim potencialom za delovno uspešnost. Doktorski študij je posledica večletnega ukvarjanja s prepoznavanjem in razvijanjem potencialov, ki se spremenijo v osebnostni in organizacijski kapital na delovnem mestu. Je nadaljevanje poglobljenega raziskovanja kompleksnosti duševnosti skozi študij psihoterapije transakcijske analize, ki ga je Jan zaključil leta 2017.

  Pri svojem delu podpira najboljše dosežke na različnih področjih dela. Tako je kot izobraževalni trener in coach podpiral različne skupine ključnih sodelavcev v slovenskih gospodarskih družbah. V družbi Heineken je zunanji coach za vodje, ki potrebujejo opolnomočenje za najboljše dosežke. V Novi Ljubljanski banki razvija veščine uporabne psihologije z različnimi skupinami sodelavcev od tistih, ki delajo s strankami do vodij in direktorje.  V družbi Odelo Slovenija podpira managerje, vodje timov in njihove naslednike pri osebni rasti in razvoju skritih potencialov. Telekom Slovenije podpira pri razvoju zaposlenih v vlogo vodje. Na Zavarovalnici Triglav vodi projekt pridobivanja veščin coachinga za ekipo prodajnih coachev. Na Zavarovalnici Vita pa krepi veščine vplivne komunikacije za vse člane sektorja prodaje in trženja.

  Jan je idejni vodja tima uporabna psihologija, ki ga je ustanovil leta 2017, nato pa z letom 2020 ustvaril novo podjetje Uporabna psihologija z namenom, da posameznike opolnomoči s konkretnimi znanji in psihološkimi orodji, s katerimi postajajo bolj zadovoljni, zavzeti in zdravi. Je specialist za razvoj osebnostnih potencialov, ki pri svojem delu zasleduje moto »Dobrim pomagam biti še boljši.«

  Več…

   

  imate vprašanje?
  pišite nam.

  Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
  vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

  #UporabnaPsihologija

  Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
  direktor, vodilni svetovovalec in coach

  Ljubljana, Slovenija

  Mobi: 031-753-802
  E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

   

  Naziv: Uporabna psihologija in coaching, poslovno svetovanje, d.o.o.
  Davčna številka: SI56114257
  Matična številka: 9544160000
  TRR odprt pri REVOLUT: LT30 3250 0343 7908 2909

  BIC REVOLUT: REVOLT21

   

  V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
  Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
  Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
  Slovenskim coaching združenjem

  Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
  Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.