fbpx

IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanja iz uporabne psihologije predstavljamo skozi seznam tem oziroma seminarjev/delavnic, ki smo jih izpeljali v zadnjem letu. Za vse teme imamo pripravljene različne dolžine interaktivnih seminarjev (60 minut, 90 minut) in izkustvenih delavnic (od 3 do 8 pedagoških ur) ali pa treningov (od 12 do 60 pedagoških ur). Naš namen je, da vas navdušimo za uporabno psihologijo. Pričakujete lahko zanimive izobraževalne dogodke, kjer sledimo ideji 80% izkustvenih vsebin in 20% teorije. Cilj je, da s pomočjo konkretnih doživetij ustvarimo “aha trenutke” in priložnosti za trening tehnik in strategij uporabne psihologije za uspešno delo.

Za podjetja pripravljamo treing programe na temo voditeljstva in moderne vloge “vodja kot coach”: Leadership start, Leadership base in Coaching leadership. Voditelji, ki se vključijo v naš trening bodo uporabljali znanstveno preverjenje smernice za doseganje najboljših rezultatov. Pogosteje gradili zaupanje in krepili psihološko varnost. Spodbujali razvoj potencialov med sodelavci in iskali priložnosti, da se na delovnem mestu čim bolj izrazijo njihove moči. Ob tem pa bodo znali vplivno in navdihujoče komunicirati ter osmišljati poslanostvo in cilje različnim skupinam deležnikov, učinkovito upravljali s seboj in svojim časom, ter ohranili stik s stroko.

Veseli bomo vsakega povpraševanja. Vzeli si bomo čas in se pogovorili z vami, da bi bolje razumeli vaše potrebe in želje ter pripravili ustrezno ponudbo. Za ponudbo s cenami nam pišite preko spodnjega obrazca ali po elektronski pošti.

Leadership start

Leadership start

8 pedagoških ur

 

Izobraževalna delavnica v kateri sodelavce, ki se prvič srečujejo z vlogo vodje (1) seznanimo s petimi vlogami vodje in situacijah v katerih jih uporabijo; (2) opolnomočimo s temeljnimi znanji in osnovno veščino vodstvene komunikacije (vplivno sporočanje, odpiranje komunikacijskega prostora, povratno informiranje); (3) z osnovami ciljnega vodenja, ki povečajo verjerjenost za doseganje rezultatov ter neustreznimi cilji z manjšo verjetnostjo doseganja rezultatov.

Leadership base

Leadership base

24 pedagoških ur

 

Proces šestih poldnevnih ali treh celodnevnih izobraževalnih delavnic: (1) Uporabna psihologija timske dinamike vključuje razumevanje, prepoznavanje in vplivno komuniciranje na podlagi psiholoških potreb ter strategije za razvoj visoke stopnje psihološke varnsoti. Nadaljujemo s temo (2) Uporabna psihologija za uspešno vodenje raznolikih timskih situacij, kjer spoznamo tehnike za učinkovito analizo situacij, delegiranje odgovornosti namesto delovnih nalog, reševanje problemskih situacij, poročanje o dosežkih in vodenje razvojnih pogovorov s posameznikom ali ekipo. Zadnji sklop pa vključuje (3) Veščine učinkovitega samoupravljanja, kjer spoznamo smernice za učinkovito izrabo svojega časa, strateško razmišljanje ter postavljnje prioritet in komunikacijo v čustveno nabitih situacijah.

Coaching leadership

Coaching leadership

54 pedagoških ur + raziskava kompetenc in učinkov

 

Gre za celovit enoletni program, ki združuje štiri učne poti: raziskavo in spremljanje kompetenc, trening delavnice, individualni coaching, follow-up supervizijo.

Cilj 1: Razviti nov način vodstvenega ravnanja s strategijami vodenja s coachingom.
Cilj 2: Razviti komunikacijske kompetence vodenja s coachingim.
Cilj 3: Podpreti razvoj organizacijske kulture v smeri proaktivnosti in učeče se organizacije. 

Pri tem se posebej osredotočimo na gradnjo coaching pristopa pri uporabi ciljnega vodenja za doseganje najboljših rezultatov, filozofiji miselnosti rasti za razvoj učeče se organizacije, vplivnega sporočanja za kakovostno komunikacijo v timu, vodenja z vprašanji pri delu vodje, ustvarjanja kakovostnih medosebnih odnosov v timu, proaktivnega reševanja problemov vseh članov tima in opolnomočanju za več zavzetosti (proaktivne enerije, predanosti poslanstvu in zatopljenosti) pri delu.

Teme samostojnih seminarjev, delavnic ali treningov

AGILNOST

Izobraževanja iz osebne agilnosti

Danes se mnoge organizacije odločajo za agilne oblike projektnega dela in timskega sodelovanja. Samostojne delavnice in izobraževanja iz agilnega čustvovanja, agilnega mišljenja in agilnega motiviranja vas osebnostno pripravijo na uspešno doseganje ciljev v agilnem okolju.
blank
CILJI

Svetovalne delavnice za krepitev učinkovitosti pri delu

Pripravljamo različne delavnice, kjer skupaj z vami raziskujemo kaj želite doseči in kaj bi lahko bili vaši cilji pri delu in življenju. Želimo si biti čim bolj praktični, zato kar na delavnicah postavljamo in zapisujemo visoko kakovostne cilje. Nato s pomočjo različnih tehnik krepimo učinkovito doseganje ciljev.
ČAS

Delavnice na temo upravljanja s časom in veščine samoupravljanja

Biti gospodar svojega časa, je postaja vedno bolj pomembna veščina. Za vas pripravljamo svetovalne delavnice, kjer razvijemo veščine upravljanja s  seboj in s svojim časom. Delavnice sledijo ideji GTD, kjer bomo poleg tehnik gradili tudi zdrav odnos do dela in uravnavali razmerje med kariero in zasebnim življenjem.
blank
blank
ČUSTVA

Izobraževanja na temo čustvene in socialne inteligentnosti

Kompetence čustvene in socialne inteligentnosti so pomembne za uspešno sodelovanje z drugimi in doseganje ciljev. Gradili bomo na prepoznavanju in sprejemanju in usmerjanju doživljanja lastnega čustvovanja. V nadaljevanju pa bomo krepili veščine prepoznavanja, osmišljanja in vplivanja na čustva drugih ljudi. Kot tudi spoznavali tehnike za še bolj tesno medsebojno sodelovanje.
FEEDBACK

Izobraževanja za vplivno in uspešno izmenjavo povratnih informacij

Za uspešno sodelovanje in delo je zelo pomembno, da imamo odprto kulturo izmenjave informacij in povratnih informacij. Pomagamo vam ustvarjati okoliščine za odprto komunikacijo in vas naučimo kako pravilno podajati in kako poslušati, da resnično slišite povratne informacije.
blank
blank
GENERACIJE

Izobraževanja za zaposlene in vodje o medgeneracijskem sodelovanju

Trenutno na delovnem mestu srečamo vsaj tri, v nekaterih organizacijah in v družbi pa tudi do pet različnih generacij. Na izobraževanjih predstavimo značilnosti generacij in raziskujemo zakaj prihaja do različnosti. Smiselno povežemo spoznanja psihologije dela in organizacije z razvojno psihološkimi zakonitostmi. Po izobraževanju opazimo mnogo več razumevanjasprejemanja in sodelovanja.
KOMUNIKACIJA

Izobraževanja za uspešno pozitivno komunikacijo

Pozitivna komunikacija v timu in pri delu s strankami je ključ do dobrih odnosov in uspehov. Predstavimo vam pravila partnerske komunikacije in vas naučimo vsaj 10 novih tehnik psihologije komunikacije in vplivanja za ustvarjanje pozitivnih komunikacijskih transakcij. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki pri svojem delu veliko komunicirajo z različnimi sogovorniki.
blank
blank
KONFLIKTI

Delavnice za uspešno razreševanje konfliktnih situacij

Usposabljanja za vse, ki se pri svojem delu srečujejo s pritožbami in konflikti. Na izkustvenih srečanj se bomo konfliktov lotili praktično. Predstavimo strategije kliničnega psihologa, ki jih lahko tudi vi uporabite za uspešno razreševanje konfliktnih situacij. Poleg tehnik bomo zapisali transkripte vaših konfliktov in vam svetovali kako povezovalno komunicirati in ohraniti lastne psihološke meje.
MIŠLJENJE

Delavnice za uspešno ustvarjalno, analitično in strateško delo

Kognitivna psihologija črpa spoznanja kognitivne nevroznanosti in jih spreminja v praktične tehnike, ki omogočijo nadvse učinkovito ustvarjalno mišljenje, analitično mišljenje, strateško mišljenje in sprejemanje kakovostnih odločitev. Gre za “fine tuning” načinov mišljenja, ki povečajo učinkovitost pri delu.
blank
blank
MOTIVACIJA

Izkustvene delavnice s katerimi krepimo vire notranje motivacije

Usposabljanje, ki ga pripravimo v obliki seminarja, delavnice ali pa treninga, kjer raziskujemo formulo motivacije. Udeleženci spoznavajo vire notranje motivacije in se naučijo kako bolje motivirati sebe ter kako uspešno ustvarjati motivirajoče okoliščine, kjer tudi sodelavci motivirano oziroma zavzeto opravljajo delo.
ODNOSI

Izkustvene delavnice za krepitev pristnih timskih odnosov

Psihodinamika skupine je zapleten sistem medosebnih odnosov, ki temelji na izraženih in skritih prepričanjih o sebi in drugih. Krepili bomo psihološko varnost in s pomočjo različnih preizkušenj ustvarili okoliščine, kjer se s svojimi sodelavci spoznate in gradite zaupanje.
blank
blank
OPOLNOMOČENJE

Izobraževanja za svetovalce in voditelje na temo "več kot empatija"

Usposabljanje je nastalo kot odgovor na potrebe kariernih svetovalcev in zasebnih zdravstvenih delavcev, ki so želeli dvigniti svoje storitve na najvišjo raven. Smiseln pa je tudi za vodje, ki spoznajo model ključa in ključavnice in temelje tehnike integrativneg modela psihoterapije, ki pridejo prav za uspešno obvladovanje čustveno nabitih situacij in vplivanje.
OSEBNOST

Izobraževanja za vse, ki želijo bolje razumeti raznolike osebnosti

Psihologija osebnosti predstavlja temeljni predmet za vsakega, ki želi bolje razumeti sebe, svoje značilne vzorce čustvovanja, mišljenja in vedenja. Prav tako pa predstavlja sklop spoznanj, ki jih lahko enostavno uporabimo za sprejemanje in sodelovanje z drugimi. Pripravili bomo izkustvena izobraževanja, kjer boste razkrivali svoje slepe pege in postajali bolj odprti za drugačnost ter pridobili kapaciteto za sprejemanje.
blank
blank
OSMIŠLANJE

Svetovalne delavnice iz vplivanja in kognitivne psihologije

Spoznavamo kako možgani razumejo informacije in jih spreminjajo v doživljanja. Ne dolgovezimo s frontalnimi predavanjem ampak delamo na konkretnih primerih. Na koncu delavnic boste imeli zapisana vplivna sporočila s katerimi boste samozavestno predstavljali svoje izdelke, storitve in sebe.
RAZNOLIKOST

Seminar in delavnica na temo sprejemanja raznolikosti

Če danes v Sloveniji govorimo o medgeneracijske sodelovanju, bomo že jutri imeli vročo temo sprejemanje raznolikosti. Mešanje kultur, dostopnost celega sveta in digitalna družba potrebuje veščine osebnostne odprtosti in sprejemanja drugačnosti. Naslovili bomo predsodke in vas postavili iz cone udobja.
blank
blank
SPREMEMBE

Izobraževanja za bolj uspešno uveljavljanje sprememb

Eden ključnih elementov uspešnega poslovanja so spremembe. Načrtovanje, vodenje ter izvajanje sprememb je način, kako podjetja rastejo in ostajajo konkurenčna na vedno bolj agresivnih trgih. Zato je pomembno, da imamo v svojih vrstah zaposlene, ki spremembe razumejo in jih sprejemajo. Pomagamo vam ustvariti kulturo spreminjanja, ki lahko pomeni dolgoročno konkurenčno prednost vašega podjetja.
STABILNOST

Izkustvene delavnice na temo obvladovanja stresa

Cilj našega dela je razvijanje čustvene stabilnosti in osebnostne prilagodljivosti. Spoznali boste kako pogosto imate možnost izbire in kako pogosto se odločite, da različne okoliščine razumete kot stresne. Gre za izkustveno delo, kjer krepimo psihologijo notranjega nadzora in vas opremimo z veščinami čuječnosti in “meta” čuječnosti.
blank
blank
VREDNOTE

Izkustvene delavnice za raziskovanje vrednot in pozitivnih vedenj

Slediti svojim osebnim vrednotam pomeni živeti polno in izpopolnjujoče življenje. Sprejemati odločitve skladne z vrednotami pomeni imeti moč in jasno smer. Pomagali vam bomo raziskati osebne vrednote in se potrdili, da vam pomagamo ustvariti okoliščine, kjer se zbližate s svojim timom.
ZDRAVJE

Svetovalne delavnice za spodbujanje skrbi zase in svoje zdravje

Pozitivna psihologija vam pomaga pri gradnji pozitivnih navad. Na delavnicah bomo raziskali vseh pet dimenzij zdravja. Vsak udeleženec bo pod vodstvom izkušenega psihologija pripravil smernice za krepitev svojega celostnega zdravja.
blank

imate vprašanje?
pišite nam.

Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

#UporabnaPsihologija

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
direktor, vodilni svetovovalec in coach

Ljubljana, Slovenija

Mobi: 031-753-802
E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

 

Naziv: Uporabna psihologija in coaching, poslovno svetovanje, d.o.o.
Davčna številka: SI56114257
Matična številka: 9544160000
TRR odprt pri REVOLUT: LT30 3250 0343 7908 2909

BIC REVOLUT: REVOLT21

 

V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
Slovenskim coaching združenjem

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.