fbpx

Skupaj s psihologom in specializantom psihoterapije transakcijske analize Kovačič Jan -om raziskujmo kaj lahko pozitivna psihologija ponudi za boljše razpoloženje in dobro, kar najboljše počutje. Moderna psihološka znanost ima izjemen zaklad spoznanj, zato bomo najprej pogledali nekaj osnov, ob koncu pa vas čakajo povezave za učenje in 10 načel s katerimi poskrbite za svoje počutje: “Dobro. Boljše. Najboljše!

POZITIVNA PSIHOLOGIJA

Pozitivna psihologija raziskuje posameznikovo blagostanje. Njena uporabna vrednost je v tem, da lahko iz spoznanj izpeljemo preproste načine kako krepiti svoje psihološko zdravje, ki se spremeni v zadovoljstvo in zavzetost pri delu in življenju. Pozitivna psihologija se ukvarja z raziskovanjem dejavnikov, ki prispevajo k zadovoljnemu, veselemu, izpolnjenemu in srečnemu življenju. Preučuje osebnostne lastnosti, vzorce mišljenja, čustvovanja in motiviranja ter vplive družbeno kulturnih dejavnikov na zadovoljstvo z življenjem. Gre za mlado in popolnoma moderno vejo psihologije, katere raziskave in dela so večinoma nastali po letu 2000. Ukvarja se z objektivnim raziskovanjem popolnoma subjektivnega doživljanja sreče in osebnega blagostanja. Predstavil vam bom štiri temelje pozitivne psihologije, ki jih lahko vpeljete v svoj vsakdan.

Optimizem

Optimističen pogled na svet je osnova za zadovoljstvo s svojim življenjem. Če sam pri sebi ocenim, da imam dovolj moči, sredstev in podpore v svoji trenutni življenjski situaciji, potem uspešno uporabim čustveno energijo za doseganje ciljev in življenje skladno s svojimi vrednotami. Optimisti imajo značilen vzorec mišljenja, kjer izpostavljajo tisto, na kar imajo vpliv, se osredotočajo na tukaj in zdaj ter s pozitivnim pričakovanjem opisujejo svojo prihodnost. Poglejmo primer z delovnega mesta

Opisan vzorec mišljenja predstavlja pozitiven referenčni okvir ali okno v svet in
prinaša kar 50 odstotkov občutka osebnega zadovoljstva z življenjem.

Naučeni optimizem je del Odraslega ego stanja. Coaching in psihoterapija mnogokrat vključujeta učenje veščine sprejemanja sebe, sprejemanja drugih in sveta okoli nas. Spoznavamo miselne strategije in raziskujemo kako njihovo doživljanje vpliva na naše čustveno in telesno ravnovesje.

Aktivno spoprijemanje

Aktivno spoprijemanje, ki predstavlja vedenje osnova za doživljanje prijetnih čustev. Ni dovolj, da smo samo prepričani o tem, da bomo uspeli. Zelo pomemben je naslednji korak, da se s situacijo tudi aktivno spoprimemo. Pri aktivnem spoprijemanju v večji meri nadzorujemo situacijo in vplivamo na vsak naslednji izkupiček. Aktivno spoprijemanje je osnova za pozitivno čustvovanje. Pozitivna čustva pa so novo gorivo za aktivno spoprijemanje.

Opisan aktiven vzorec vedenja, ki mu sledi vzorec čustvovanja, pravimo psihologija notranjega nadzora ali notranji lokus kontrole,
ki prinaša kar
40 odstotkov občutka osebnega zadovoljstva. 

Psihologija notranjega nadzora je del Odraslega ego stanja, ki ima moč sprejemati odločitve in aktivno izbere vedenje s katerim izboljša svoje možnosti za doseganje želenih ciljev. Predvsem “performance” coaching, pa tudi psihoterapija vključujeta veliko samorefleksije z namenom aktivnega spoprijemanja z nastalo problemsko situacijo. Učimo se vzorcev mišljenja in vedenja s katerimi se aktiviramo in začnemo dosegati zastavljene cilje in želje. Predelamo različne scenarije in postavimo konkretne vedenjske rešitve – aktivno spoprijemanje.

Situacija

Situacija je predstavlja objektivne okoliščine. Nikoli ne ocenjujemo le teh, dodamo jim subjektivno zaznavo. Zato situacija navadno prinaša samo 10 odstotkov občutka osebnega zadovoljstva. Drugače bi bilo le, če se nam zgodi neka zelo “katastrofalna” zadeva, ki je za nas subjektivno izmeno pomembna (npr. umre vam ljubljena oseba). V takem primeru je vpliv mnogo večji, res pa je, da so takšne situacije zelo redke.

10 NAČEL DOBREGA POČUTJA

Tudi jaz veliko razmišljam, kako povezati pristop uporabne psihologije in vejo pozitivne psihologije. Cilj obeh je bolj zadovoljno, bolj zdravo in bolj zavzeto življenje. Prav zato sta psihološka disciplina pozitivna psihologija in naš pristop uporabna psihologija tesno povezana. Za nadaljnje spoznavanje predlagam zanimive strokovne in poljudno strokovne prispevke avtorjev, kot so Susan DavidCarol DweckJonathan Heidt, pa tudi zelo dobra predavanja slovenskih kolegov iz maratona pozitivne psihologije so me pripeljal do 10 napotkov za življenje, s katerimi lažje dosežete osebno zadovoljstvo:

  

  1. Poskušaj gledati na dogodke kot optimist.
  2. Poskušaj dobro načrtovati čas,da boš imel čas za stvari, ki so ti pomembne.
  3. Osredotočaj se na sebi osebno pomembne življenjske cilje.
  4. Razmišljaj o življenju kot dolgem in prijetnem, ne kot o kratkem in napornem.
  5. Porabi svoj denar za doživetja, in ne za materialne stvari.
  6. Nauči se biti čuječ in uporabljaj ter treniraj vzorec mišljenja, povezan s hvaležnostjo.
  7. Poskušaj biti politično odprt in strpen do drugačnosti.
  8. Usmerjaj svoj fokus na celostno zdravje, pri tem tudi na psihološko zdravje.
  9. Poskušaj biti odprt v medosebnih odnosih in prijateljski do (novih) ljudi.
  10. Ne trudi se biti srečen, bodi aktiven v mišljenju in vedenju. Zadovoljstvo in sreča boste sledila sama.

 

Menite, da mi kot psihologu tudi vedno uspe živeti po vseh teh načelih?

Če iskreno odgovorim: »NE.«, mi je pa morda lažje, saj imam jasno smer, kaj lahko storim.

 

#Jan Kovačič, organizacijski psiholog in specializant psihoterapije transakcije analize.
Je idejni vodja projektov uporabna psihologija, coach in psihoterapevt, ki se ukvarja z zadovoljstvom, zdravjem in zavzetostjo na področju psihologije dela in širše v življenju.

E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

Več o psihoterapiji: www.uporabna-psihologija.si/svetovanje-in-psihoterapija/

Več zanimivih člankov: www.uporabna-psihologija.si/blog/

#čustvenainteligenca #growthmindset #EQ #miselnostrasti #optimizem #pozitivnapsihologija #uporabnapsihologija

imate vprašanje?
pišite nam.

Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

#UporabnaPsihologija

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
direktor, vodilni svetovovalec in coach

Ljubljana, Slovenija

Mobi: 031-753-802
E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

 

Naziv: Uporabna psihologija in coaching, poslovno svetovanje, d.o.o.
Davčna številka: SI56114257
Matična številka: 9544160000
TRR odprt pri REVOLUT: LT30 3250 0343 7908 2909

BIC REVOLUT: REVOLT21

 

V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
Slovenskim coaching združenjem

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.