fbpx

INTENZIVNO USPOSABLJANJE IZ COACHINGA ZA VODJE

vodja kot coach

Usposabljanje za vodje, ki želijo v svoj vodstveni stil integrirati elemente coachinga in na tak način pri zaposlenih spodbujati: 


– proaktivnost
– prevzemanje odgovornosti
– zavzetost in motivacijo
– razvoj doslednosti pri realizaciji ciljev

Vodje bodo pridobljene veščine in znanja lahko uporabljale pri vsakodnevnem delu s sodelavci (npr. vodenje timskih sestankov, podajanje povratne informacije, postavljanje timskih in individualnih ciljev, pogovori o nedoseganju ciljev, razvojni pogovori, vodenje zaposlenega, da sam oblikuje rešitev, in še bi lahko naštevali).

Usposabljanje v obsegu 32 ur poteka ob torkih med 8. septembrom in 20. oktobrom.
Usposabljanje poteka v spletni izvedbi z uporabo ZOOM-a.

Certifikat Vodja kot coach bodo prejeli udeleženci, ki bodo imeli več kot 80 % prisotnost na usposabljanju, opravljene izzive, pozitivno ocenjen teoretični preizkus znanja in pozitivno ocenjen praktični prikaz veščin pred skupino.

Cena do zapolnitve mest: 870 EUR + DDV

Zakaj je smiselno v vlogi vodje razvijati coaching veščine?

 

Na področju poslovnega coachinga so pogoste raziskave, ki opredeljujejo učinkovitost coachinga v smislu donosnosti naložbe. Eno takih raziskav je izvedel Blackman (2016), v kateri je sodelovalo 30 mednarodnih organizacij (Coca Cola, Tesco, Nationwide, itd.), in je pokazala številne pozitivne učinke coachinga:

 • 23% organizacij je dvignilo prihodke;
 • 34% organizacij poroča o manj pritožbah s strani strank; 
 • 35% organizacij poroča o zvišanju produktivnosti;
 • 39% organizacij poroča o boljšem servisu za stranke;
 • 48% organizacij poroča o zvišanju kvalitete opravljenega dela;
 • 48% organizacij poroča o povečanju organizacijske moči;
 • 52% organizacij poroča o zmanjšanju konfliktov med zaposlenimi;
 • 61% organizacij poroča o višjem zadovoljstvu pri delu in boljši klimi;
 • 73% organizacij poroča o izboljšanju učinkovitosti timskega dela;
 • 77% organizacij poroča o izboljšanju medosebnih odnosov med vodjo in sodelavci.
Vodja kreira nove vodje_Vodja kot coach_Uporabna psihologija

Kaj je ključni cilj izobraževanja Vodja kot coach? 

 

Ključni cilj je opolnomočiti vodje za uspešno prevzemanje miselnosti »Vodja kot coach«. Takšen vodja vodi z znanji in veščinami coachinga ter uspešno uravnava dinamično ravnovesje med usmerjenostjo na procese in usmerjenostjo k ljudem.

 

CILJ: Prevzeti miselnost rasti oz. razvojno miselnost v vodenju (prepričanja, ki spodbujajo kulturo učeče se organizacije).

CILJ: Nadgraditi temeljne komunikacijske veščine, pomembne za coaching (vodenje z vprašanji, aktivno poslušanje, vplivno sporočanje).

CILJ: Pridobiti temeljne kompetence coacha (ustvarjanje odnosa, spodbujanje proaktivnosti, opolnomočenje sodelavcev in doslednost).

CILJ: Pridobiti konkretna znanja in izkušnje pri uporabi coachinga v vodstvenih situacijah (faze in modeli za coaching v vlogi vodje).

CILJ: Skozi trening doseči opolnomočenje za prevzemanje vloge vodja kot coach v različnih situacijah na delovnem mestu.

  

Pridobitev licence VODJA KOT COACH za 870 EUR brez DDV

 

Redna cena 870 EUR brez DDV velja do zapolnitve mest.
Možnost plačila v treh obrokih. 

Cena celotnega usposabljanja vključuje: 7 tematskih modulov (32 pedagoških ur delavniškega dela); 6 povezanih izzivov (10 pedagoških ur samostojnega dela), pisni izpit in praktični prikaz veščin za pridobitev licence (pogoj za pridobivanje certifikata so opravljeni izzivi in vsaj 80% prisotnost na delavnicah, opravljen teoretični preizkus znanja in pozitivno ocenjen praktični prikaz veščin).

 Kakšna je struktura programa Vodja kot coach? 

 

Intenzivno usposabljanje Vodja kot coach poteka v sedmih zaporednih tednih. Pri tem lahko pričakujete konkreten izobraževalni program, kjer na treningih sledimo ideji 80 % izkustvenih vsebin in 20% teorije. Usposabljanje bo potekalo v majhni skupini do 15 oseb. Obsegalo bo:

7 tematskih trening modulov (32 pedagoških ur organiziranega treninga, 80 % prisotnost je pogoj za pridobitev certifikata)

5 povezanih coaching izzivov (5 do 10 ur samostojnega treninga, opravljeni izzivi so pogoj za pridobitev certifikata)

Teoretični preizkus znanja (pozitivna ocena je pogoj za pridobitev certifikata)

Praktični prikaz veščin (pozitivna ocena je pogoj za pridobitev certifikata)

 

Kašen je program usposabljanja Vodja kot coach?

Struktura programa Vodja kot coach

I did it!

I am proud to announce that I have successfully completed coaching psychology, “coaching psihologija” at Uporabna psihologija education that I have been a part of for the past six months. ?

Special thanks goes to both great coaches Sabina Đuvelek and Jan Kovacic.
And to all classmates who are simply amazing!

More…

Zala Žibert, HR Visionect

Modul 1: Miselnost za uspešno delo v vlogi vodja coacha
Datum: sreda, 8. september 2021, med 9:00 in 13:00

V prvi trening delavnici bomo raziskali podobnosti in razlike med vlogami »vodja in voditelj«, »vodja kot coach« in »coach«. Ukvarjali se bomo z vlogo, miselnostjo, orodji in prezenco vseh treh vlog. Praktični del delavnice pa bomo usmerili v komunikacijska orodja za spodbujanje psihologije notranjega nadzora (svobodne izbire) in miselnosti rasti pri sebi, pri sodelavcih in pri morebitnih coaching klientih.

 • Tema 1: Miselnost rasti
  • »GROWTH MINDSET« in odločitev za osebno rast.
  • Odnos do podajanja in prejemanja povratnih informacij.
  • Vplivno sporočanje s strukturiranim sporočilom.
  • Pravilno podajanje pozitivnih in negativnih povratnih informacij.
 • Tema 2: Vloge vodje kot coacha
  • Miselnost vodje, miselnost voditelja, miselnost vodje kot coacha.
  • Individualni ali timski (interni) coaching kot temeljna oblika dela.
 • Tema 3: Znanje in veščine opolnomočenja
  • Psihološke potrebe in psihološka varnost.
  • Ključ in ključavnica za izgradnjo medosebnih odnosov.

Nedavno sem se udeležil sklopa 10ih delavnic “Vodja kot coach”, kjer sta Sabina Đuvelek in Jan Kovacic na tako preprost in strukturiran način podala nekaj “osnovnih lekcij”, ki vodji pomagajo, da z vajami in utrjevanjem teorije, le to lahko zavestno preslikava v prakso. Tako “preprosto in samoumevno” pa vendar zelo učinkovito in dragoceno. Več…

Žiga Zore, udeleženec usposabljanja Vodja kot coach

Modul 2: Coaching je ciljno usmerjen proces
Datum: sreda, 15. september 2021, med 9:00 in 12:00

V drugem modulu bomo spoznali proces coachinga, ki je izjemno ciljno usmerjen. Skladno s tem se bomo naučili, kako učinkovito postavljati cilje. Naučili se bomo postavljati rezultatske, razvojne in procesne cilje. Poudarek bo predvsem na sledenju napredka pri doseganju ciljev in spodbujanju proaktivnosti posameznika, ki je vključen v coaching proces.

 • Tema 4: Coaching kot ciljno usmerjen proces

  • Tipi coachinga v delovnih organizacijah (performance, razvojni, karierni…).
  • Tehnike za uspešno postavljanje ciljev.
  • Postavljanje rezultatskih, razvojnih in procesnih ciljev. 
  • Spremljanje, sledenje napredka in doslednost v vlogi vodja kot coach.
Šele sedaj vidim kako je coaching kompleksna metoda in kako ga resnično lahko uporabiš v različnih situacijah in odnosih. Metode coachinga bom vnesla v svoje delo in življenje.
Gordana Ciganovič, HR specialistka, GENi

Modul 3: Vodenje z vprašanji
Datum: sreda, 22. september 2021, med 9:00 in 12:00

V tretji trening delavnici bomo spoznali in trenirali »Sokratovo metodo«. Naučili se bomo, kako tudi v zahtevnih problemskih situacija posameznika z vprašanji voditi do rešitve in prevzemanja odgovornosti za predlagano rešitev. 

 • Tema 5: Vodenje z vprašanji
  • Tipi in strateška raba vprašanj v coachingu.
  • Vodenje z vprašanji v značilnih situacijah za vodje.
  • Vodenje in evalvacija coaching pogovora na temo postavljanja ciljev in proaktivnosti.

   

  Izobraževanje je izpolnilo moja pričakovanja v celoti, še bolje rečeno preseglo moja pričakovanja. TOP. TOP. TOP. Zanimivo mi je bilo prav vse, saj je psihologija in sama komunikacija del vsakega področja življenja.
  Anja Vranič Banič, udeleženka delavnice Coach - vodim z znanji coachinga

  Modul 4: Namen in faze coaching sestanka
  Datum: sreda, 29. september 2021, med 9:00 in 12:00

  V četrtem modulu se usmerimo na kontraktna coaching orodja, ki jih vodja kot coach uporabi tekom enega coaching sestanka. Orodja so primerna za različne situacije, s katerimi se srečuje vodja (motiviranje sodelavcev, podajanje slabih novic, projektno delo, vodenje sestankov …).

  • Tema 6: Dogovarjanje
   • Predstavitev namena coachinga.
   • Usklajevanje dogovorov za delo (“contracting”).
   • Usklajevanje pričakovanj (“contracting”).
  • Tema 7: ABCD coachinga
   • Faze coaching sestanka.
   • Raziskovanje problema.
   • Postavljanje cilja in dogovor o delu.
   • Usklajevanje strategije za reševanje problema.
   • Priprava na premagovanje ovir.
  Najboljše pri pridobljenem znanju in veščinami je to, da jih lahko takoj začnemo uporabljati v praksi. Pri tem so mi bile super vse vajine povratne informacije in pa podatki na temo coachinga, ki ti dajo misliti in “odprejo oči”.
  Eva Kramar, magistrica psihologije, udeleženka delavnice Coach - vodim z znanji coachinga

  Modul 5: Vodenje coaching sestankov in modeli za coaching 
  Datum: sreda, 6. oktober 2021, med 9:00 in 12:00

  V petem modulu bomo še nadgradili veščine vodenja coaching pogovorov iz vloge vodja kot coach in začeli proces nadgradnje z jasno strukturiranimi povratnimi informacijami z uporabo e-coaching obrazca. Drugi del modula bomo namenili raziskovanju različnih coaching šol in modelov.

  • Tema 8: Vodenje coaching sestankov
   • E-coaching obrazec za evalvacijo delo.
   • Vodenje coaching sestankov pred skupino in povratne informacije.
  • Tema 9: Coaching modeli
   • Različne filozofije ali psihološke šole na področju coachinga (psihoanalitična šola, vedenjsko-kognitivna šola, humanistična šola, integrativna šola).
   • Različni coaching modeli za vodenje coachinga (npr. GROW, ACT…).

   

  Delavnica mi je bila všeč, ker smo preko nje spoznali celoten proces coachinga, njegove gradnike ter različne tehnike za izvedbo. Način dela se mi je zdel super, ker smo bili vsi aktivno vključeni in smo lahko medsebojno izmenjevali mnenja, hkrati pa sta nas oba predavatelja na svoj način spodbujala h preizkušanju ter treningu različnih tehnik.
  Nina Kovač, HR poslovni partner, GEN-I

  Modul 6: Situacije za coaching na delovnem mestu
  Datum: sreda, 13. oktober 2021, med 9:00 in 12:00

  V predzadnjem modulu se osredotočimo na situacije za razvoj zaposlenih in zahtevne situacije v vlogi vodja kot coach. Na delavnici treniramo in se pripravimo na vodenje zahtevnejših coaching pogovorov v delovnih organizacijah. Vodja čim bolj uspešno opolnomoči zaposlene v različnih situacijah pri delu, kot tudi postavlja jasne meje in spodbuja prevzemanje odgovornosti.

  • Tema 10: Situacije za razvoj zaposlenih in zahtevne situacije v coachingu
   • Nabor situacij za razvoj zaposlenih (vodenje razvojnih pogovorov, vodenje timskih sestankov, komunikacija na projektu…).
   • Nabor zahtevnih situacij (nedoseganje standardov dela, pomanjkanje motivacije, nespoštovanje dogovorov, konfliktno vedenje).
   • Tehnika čustvenega nevpletanja v zahtevnih situacijah.
   • Vodenje coaching sestankov pred skupino in povratne informacije.

    

   Novo znanje je bilo super predano in razumljivo. Znanje na temo coachinga je super uporabno tako v službi, kot doma. V prihodnje bom orodja še bolj naštudirala in jih pričela aktivno uporabljati v praksi. Vsekakor ne bom več tolikokrat uporabljala besede “MOGOČE”.
   Eva Valič Keber, HR business partner Bisnode

   Modul 7: Zaključni prikaz veščin v vlogi Vodja kot coach
   Datum: sreda, 20. oktober 2021, med 9:00 in 13:00

   Na zadnjem modulu bomo vsem udeležencem omogočili prikaz ter ocenjevanje coaching veščin. Ob tem bomo skozi stalne povratne informacije vsakemu udeležencu omogočili, da še nadgradi svoje kompetence in na podlagi smernic prenese kompetence v svoje delovno okolje.

   • Aktivnost 10: Trening in demonstracija znanja
    • Prikaz coaching veščin in poglabljanje znanja.
    • Ocenjevanje coaching veščin in ciljne povratne informacije vsakemu udeležencu.
    • Usmerjanje za bolj uspešno rabo coaching orodij na delovnem mestu.
    • Usmerjanje za nadaljnji osebni razvoj v vlogo vodja kot coach.

     

    Pridobitev licence VODJA KOT COACH za 870 EUR brez DDV

     

    Redna cena 870 EUR brez DDV velja do zapolnitve mest.
    Možnost plačila v treh obrokih. 

    Cena celotnega usposabljanja vključuje: 7 tematskih modulov (32 pedagoških ur delavniškega dela); 6 povezanih izzivov (10 pedagoških ur samostojnega dela), pisni izpit in praktični prikaz veščin za pridobitev licence (pogoj za pridobivanje certifikata so opravljeni izzivi in vsaj 80% prisotnost na delavnicah, opravljen teoretični preizkus znanja in pozitivno ocenjen praktični prikaz veščin).

    blank
    blank

    Kdo vodi usposabljanje coaching psihologija?

    dr. Sabina Đuvelek se strokovno ukvarja s coachingom in razvojem programov, ki spodbujajo proaktivnost in učinkovitost. Osredotoča se na strateški razvoj, vključno s konceptualizacijo in implementacijo novih projektov. Zaključila je z doktorskim študijem pod mentorstvom prof. dr. Eve Boštjančič – smer Aplikativne psihološke študije (Univerza v Ljubljani), v okviru katerega je raziskovala dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost notranjega coacha (naslov doktorske disertacije: »Povezanost čustvene inteligentnosti, na cilje usmerjenih kompetenc in delovne zavzetosti z učinkovitostjo notranjega usmerjevalca«)

    Pri svojem delu in raziskovanju se osredotoča predvsem na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo kontinuirano profesionalno in osebno rast posameznika. Sabina konceptualizira, razvija in implementira različne izobraževalne programe, ki spodbujajo proaktivnost, produktivnost in učinkovitost zaposlenih v organizaciji. Od februarja 2017 do marca 2020 je delala kot Vodja mreže internega coachinga v sektorju Ravnanja s človeškimi viri (oddelek Izobraževanje in razvoj kadrov) energetskega podjetja Petrol, kjer je bila odgovorna za razvoj sistema performance coachinga, kar je vključevalo selekcijo, usposabljanje in supervizijo internih coachev, ki so spodbujali odličnost zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za lasten napredek. V sklop njenih odgovornosti je spadala tudi vpeljava novih tehnologij in orodij za izvajanje coachinga (npr. razvoj lastne in-house coaching platforme, ki podpira izobraževanje zaposlenih in delo coachev) ter uvajanje sodobnih prodajnih pristopov (npr. omnichannel pristop). Pomembno povezovalno vlogo je imela tudi pri koordiniranju ter prenosu dobrih praks med predstavniki vseh prodajnih kanalov v Sloveniji in na tujih trgih.

    S februarjem 2017 se je kot Senior svetovalka in coach pridružila ekipi Uporabne psihologije. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije.

    Več…

    Jan Kovačič je organizacijski psiholog, coach in specializant psihoterapije transakcijske analize. Trenutno je doktorski študent na študiju Psihologije osebnosti (Univerza v Ljubljani), kjer pod mentorstvom prof. dr. Valentina Bucika raziskuje visoki potencial v organizacijah. V raziskavi postavlja model za objektivno, veljavno in zanesljivo prepoznavanje oseb z najvišjim potencialom za delovno uspešnost. Doktorski študij je posledica večletnega ukvarjanja s prepoznavanjem in razvijanjem potencialov, ki se spremenijo v osebnostni in organizacijski kapital na delovnem mestu. Je nadaljevanje poglobljenega raziskovanja kompleksnosti duševnosti skozi študij psihoterapije transakcijske analize, ki ga je Jan zaključil leta 2017.

    Pri svojem delu podpira najboljše dosežke na različnih področjih dela. Tako je kot izobraževalni trener in coach podpiral različne skupine ključnih sodelavcev v slovenskih gospodarskih družbah. V družbi Heineken je zunanji coach za vodje, ki potrebujejo opolnomočenje za najboljše dosežke. V Novi Ljubljanski banki razvija veščine uporabne psihologije z različnimi skupinami sodelavcev od tistih, ki delajo s strankami do vodij in direktorje.  V družbi Odelo Slovenija podpira managerje, vodje timov in njihove naslednike pri osebni rasti in razvoju skritih potencialov. Telekom Slovenije podpira pri razvoju zaposlenih v vlogo vodje. Na Zavarovalnici Triglav vodi projekt pridobivanja veščin coachinga za ekipo prodajnih coachev. Na Zavarovalnici Vita pa krepi veščine vplivne komunikacije za vse člane sektorja prodaje in trženja.

    Jan je idejni vodja tima Uporabna psihologija, ki ga je ustanovil leta 2017, nato pa z letom 2020 ustvaril novo podjetje Uporabna psihologija z namenom, da posameznike opolnomoči s konkretnimi znanji in psihološkimi orodji, s katerimi postajajo bolj zadovoljni, zavzeti in zdravi. Je specialist za razvoj osebnostnih potencialov, ki pri svojem delu zasleduje moto »Dobrim pomagam biti še boljši.«

    Več…

    imate vprašanje?
    pišite nam.

    Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
    vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

    V blog vsebini boste spoznali 5 kompetenc čustvene inteligence kot jo razumemo v Uporabni psihologiji

    Kako coaching psiholog uporablja čustveno inteligenco v coachingu za boljše odnose in večjo produktivnost? Copy

    Timski coaching bo od nas zahteval, da obvladujemo vse veščine individualnega coachinga. Vendar pa to ne bo dovolj. Kako se torej pripraviti na timski coaching, na kaj moramo biti še posebej pozorni pri izvajanju in česa ne smemo pozabiti v zaključku?

    V blog vsebini boste spoznali 5 kompetenc čustvene inteligence kot jo razumemo v Uporabni psihologiji

    Kako coaching psiholog uporablja čustveno inteligenco v coachingu za boljše odnose in večjo produktivnost?

    Timski coaching bo od nas zahteval, da obvladujemo vse veščine individualnega coachinga. Vendar pa to ne bo dovolj. Kako se torej pripraviti na timski coaching, na kaj moramo biti še posebej pozorni pri izvajanju in česa ne smemo pozabiti v zaključku?

    Kaj je coaching in razlika v primerjavi s sorodnimi dejavnostmi

    Kaj je coaching in kaj ni coaching?

    Kako coaching definirajo vidnejša združenja coachev ter kakšna je razlika med coachingom in sorodnimi dejavnostmi, kot so mentorstvo, strokovno svetovanje, usposabljanje, supervizija, psihološko svetovanje in terapija?

    moč povratne informacije

    Kako izkoristiti moč povratne informacije?

    Kultura podajanja povratnih informacij je pomembna konkurenčna prednost organizacije, vendar pa se vodje podajanju povratnih informacij pogosto izogibajo. Kako torej izkoristiti moč povratnih informacij?

    Na kaj moramo biti pozorni, ko izvajamo timski coaching?

    Timski coaching – na kaj je treba biti pozoren?

    Timski coaching bo od nas zahteval, da obvladujemo vse veščine individualnega coachinga. Vendar pa to ne bo dovolj. Kako se torej pripraviti na timski coaching, na kaj moramo biti še posebej pozorni pri izvajanju in česa ne smemo pozabiti v zaključku?

    #UporabnaPsihologija

    Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
    direktor, vodilni svetovovalec in coach

    Ljubljana, Slovenija

    Mobi: 031-753-802
    E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

     

    Naziv: Uporabna psihologija in coaching, poslovno svetovanje, d.o.o.
    Davčna številka: SI56114257
    Matična številka: 9544160000
    TRR odprt pri REVOLUT: LT30 3250 0343 7908 2909

    BIC REVOLUT: REVOLT21

     

    V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
    Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
    Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
    Slovenskim coaching združenjem

    Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
    Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.