fbpx

COACHING

Naš pristop k coachingu temelji na integrativnem modelu transakcijske analize. Vedno se osredotočimo na posameznika in izhajamo iz njega. Podpremo ga tako, da mu nudimo tako vsebine, kot ga usmerjamo v samorefleksijo ter prenos novih spoznanj v delo in življenje. Poleg opisanega verjamemo v uporabno psihologijo, kar nas spodbudi, da so naša srečanja zelo praktično usmerjena in stalno iščemo prispodobe, primerjave in primere iz realnega življenja iz dela.

V coachingu sledimo strogim kompetencam EMCC in standardom študija Coaching psihologije. Naši coachi imajo poenoteno znanje in izkušnje, zato lahko pričakujte, da bomo kakovostno: (1) poskrbeli za dogovore (z uporabo tripartitne pogodbe in v skladu z etičnim kodeksom EMCC), (2) namenili čas izgradnji dobrega medosebnega odnosa ter se zavedali delovanja psiholoških potreb, (3) raziskali problem in identificirali možne vzroke na relaciji odnos-znanje-veščina-kondicija, (4) sledili procesu proaktivnega reševanja problemov (ABCDE model coachinga) od razumevanja pravega problema, preko postavljanja pametnih ciljev, priprave realno dosegljivih akcijskih načrtov, do osredotočanja v realizacijo ciljev, naslavaljanja ovir in na koncu evalvacijo dela, (5) smiselno vodili pogovor v vprašanji in spodbujali vpogled v situcijo, (6) dosledno spremljali dogovore in spodbujali razvoj potencialov ter osebnostno rast. 

RAZVOJ

Individualni coaching

Individualni coaching za osebni razvoj je namenjen vsem, ki si želijo osebnostno rasti in se razvijati. Mnogi se zanj odločijo, ko razmišljajo ali sprejeli odločitev za večjo spremembo v svojem življenju. Dostikrat so to vodilni kadri in lastniki podjetij, ki si želijo redne samorefleksije in nekaj podpore pri doseganju osebnih ciljev.

CENA: 100 EUR na pedagoško uro

UČINEK

Performance coaching

Individualni coaching, ki vam omogoči, da v najkrajšem možnem času pridobite nove veščine in probleme spremenite v izzive. Gre za krajšo obliko coachinga, kjer sklenemo dogovor za doseganje jasno zastavljenega, realnega in merljivega cilja.

 

CENA: 100 EUR na pedagoško uro

USPEH

Timski coaching

Včasih se tim znajde v zapleteni situaciji, kjer je pomembno, da osmislijo problem, si izmenjajo mnenja in ustvarijo okoliščine s katerimi lahko kar najlažje premagajo izziv. Na timskem coachingu vam izkušeni coach pomaga, da se uskladijo pogledi, dvigne nivo psihološke varnosti ter ustvarijo strategije, kjer moči prevladajo šibkosti.

 

CENA: 200 EUR na pedagoško uro

NAČIN DELA

Integrativna šola natančneje integrativna transakcijska analiza poudarja celostni pristop pri delu z ljudmi. Gre za integracijo osebnosti (vzorcev mišljenja, čustvovanja, vedenja, fizioloških sistemom z upoštevanjem socialne in duhovne dimenzije) s praktično naravnanimi vajami za pridobivanje in krepitev osebnostnih ter strokovnih kompetenc. Integrativni model povezuje različne pristope (psihoanalitični pogled na duševnost, gestalt pogled na celostno vedenje, transakcijsko analitični pogled na sistem medosebnih odnosov in vedenjsko-kognitivni usmeritev v aktivno spreminjanje vedenja).

Še posebej so v integrativni šoli pomembni dejavniki, ki so skupni različnim psihološkim šolam in povezanih načinih dela:

 • Skupni faktor uspeha, je dober kontakt med psihologom in klientom ne glede na klientovo pojmovno predznanje.
 • Psihoanalitično razumevanje osebnostnega razvoja in razvoja značilnih vzorcev mišljenja, čustvovanja in vedenja oziroma zapletenih zakonitosti duševnosti.
 • Transakcijsko analitično razumevanje medosebnih relacij postavi kontekst za razumevanje klienta v njegovem okolju – posameznika v kontekstu.
 • Humanistični odnos do klienta ima osrednji namen opolnomočenja z iskrenim spoštovanjem in zaupanjem v odnos ter partnerstvo za doseganje cilja.
 • Gestalt pogled na celostno vedenje omogoča stik z »neverbalnimi« izrazi stiske in nezavednimi motivi. Podpira delo s kreativnimi in psihodinamskimi tehnikami.
 • Vedenjsko-kognitivna usmeritev k aktivnemu spoprijemanju s situacijo pa spodbuja opolnomočenje ob procesu coachinga in psihoterapije.
 • Uporabna psihologija dodatno nadgradi sistem dela in klienta opolnomoči s preizkušenimi tehnikami in orodji, ki omogočajo doseganje in celo preseganje ciljev.

  imate vprašanje?
  pišite nam.

  Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
  vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

  Uporabna psihologija, Jan Kovačič s.p.
  Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana

  Jan Kovačič, univ. dipl. psih.
  specializant psihoterapije transakcijske analize

  Ljubljana, Slovenija

  Mobi: 031-753-802 
  E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

   

  Naziv: Uporabna psihologija, Jan Kovačič s.p.
  Davčna številka: SI73977977
  Matična številka: 8604789000
  TRR odprt pri NKBM: SI56 0400 1004 7283 512

   

  V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
  Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
  Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
  Slovenskim coaching združenjem
  Spletnim portalom Siol s kolumno v okviru rubrike Siol plus

  Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
  Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.