fbpx

NAŠ TIM in o podjetju uporabna psihologija

Tim podjetja Uporabna psihologija predstavlja praktično usmerjene psihologe. Podjetje Uporabna psihologija pa platformo in znamko, ki vas navduši za psihologijo. Povezuje nas prepričanje, da bi psihologija morala biti bližje ljudem. Verjamemo, da lahko prav vsak izmed nas uspešneje dosega cilje, napreduje v svoji karieri in v svoje življenju čuti več zadovoljstva, zdravja in zavzetosti.  Naš namen je podpreti vaš uspeh. To storimo tako, da do posameznikov in v podjetja pripeljemo uporabno psihologijo. Pri tem vsi člani tim Uporabna psihologija stalno skrbimo za odličnost in sledimo temeljnim vrednotam pri našem delu. Pričakujete lahko coachinge, delavnice, izobraževanja in svetovanja, kjer velja pozitivna soodvisnost, prilagodljivost in uporabna vrednost.  Vedno sledimo ideji 80% izkustvenih vsebin in 20% teorije. Znanje pridobivamo skozi konkretna doživetja, saj si tako bolje in dolgoročneje zapomnimo. Trudimo se, da je vaš čas vedno koristno uporabljen zato bo uporabna psihologija vedno intenzivna, saj bomo vztrajno premikali meje vaše cone udobja.

V prvem polletju 2023 smo imeli več kot 650 različnih udeležencev treningov veščin, izobraževalnih delavnic ali individualnih coachingov. Skupaj smo izvedli malo več kot 300 pedagoških ur izobraževanj in več kot 220 ur individualnega coachinga predvsem osredotočenega v razvoj vodstvenih kompetenc. Izvedli smo 32 izobraževalnih delavnic na različne teme, najpogosteje pa smo izvedli delavnice Več kot čustvena inteligenca, kjer udeleženci pridobivajo besedni zaklad o čustvovanju, spoznavajo zakonitosti čustvovanja in pridobivajo veščine samoregulacije ter vplivanja na čustva drugih oseb. 33 vodij iz telekomunikacijskega sektorja je uspešno pridobilo komunikacijske vodstvene veščine in veščine uspešnega ciljnega vodenja. 25 vodij na področju dejavnosti trgovine v Sloveniji je gradilo kompetence vodenja z dialogom, ki spodbujajo bolj proaktivno ravnanje med tradicionalno zadržanimi sodelavci v poslovalnicah. 17 vodij iz zavarovalniškega sektorja je opravilo 40 urni trening vodenja s coachingom in začelo veliko spremembo kulture vodenja v svoji organizaciji. 9 coachev je nadaljevalo svojo pot strokovno pot in opravljalo 2. letnik šole Coaching psihologija ter s tem pridobilo znanje in konkretne kompetence za samostojno opravljanje coaching storitev na svojem strokovnem področju. V drugem polletju 2023, pa si želimo sodelovati tudi z vami…

 

NAŠE VREDNOTE

Uporabnost.

Opažamo poplavo psiholoških orodij in člankov, ki niso nujno dobri. Mnogi uspešni “life coachi” ali pa še huje “psihoterapevti”, se zelo uspešno prodajajo, hkrati pa so strokovno šibki, ne sledijo etičnim standardom in vrednotam psihološke stroke. Na drugi strani pa smo psihologi, ki nekoliko težje predstavljamo naša znanja in orodja na preprost ter praktično uporaben način. To je naš tim pripeljalo, da smo se odločili za pristop uporabna psihologija, kjer so vsi izdelki takoj uporabni v praksi.

 

Prilagodljivost.

Stalno smo bili obkroženi z “vsevednimi” učitelji in svetovalci, ki so zelo frontalno predajali svoje znanje. Odločili smo se, da to ni naš pristop. Tim uporabna psihologija stalno skrbi, da smo partnerji v razvoju. Pri svojem delu uporabljamo sodelovalno in izkustveno učenje. Stalno prilagajamo svoje delo in strmimo k temu, da uporabite svoje že obstoječe znanje ter izkušnje. Naša naloga pa je, da vas podpiramo in usmerjamo z uporabo smiselnih strategij za doseganje ciljev. Prilagodljivost je temelj našega dela v podjetju Uporabna psihologija.

 

Odličnost.

Pomembno nam je, da se stalno izboljšujemo in stremimo k odličnosti. Za ta namen se stalno izobražujemo (doktorat iz psihologije osebnosti, specialistični študij psihoterapije, izobraževanja iz širokega področja psihologije dela in organizacije…) in iščemo nova orodja, ki vam bodo omogočila doseganje ciljev. Pri tem sodelavci uporabne psihologije orodja ustvarjamo ter jih vedno tudi preizkusimo. Verjamemo, da lahko podpiramo vaš razvoj le, če smo tudi sami imeli praktično izkušnjo.

NAŠ TIM

Jan Kovačič

Jan Kovačič

Organizacijski psiholog, vodilni svetovalec in coach

Jan je idejni vodja in vodilni svetovalec tima uporabna psihologija, ki ga je ustanovil leta 2017, nato pa z letom 2020 ustvaril novo podjetje Uporabna psihologija.

Pri svojem delu podpira najboljše dosežke na različnih področjih dela. Tako je kot izobraževalni trener in coach podpiral različne skupine ključnih sodelavcev v slovenskih gospodarskih družbah. Poleg tega prevzema vlogo učitelja coachinga. Skupaj s Sabino vodi coaching šolo »Coaching psihologija«, ki je v zadnjih dveh letih razvila več kot 100 coachev, internih coachev in vodij kot coachev, ki delujejo v različnih delovnih organizacijah.

Trenutno na doktorski ravni preujčuje področje Vodenja s coachingom. Študij je posledica vseživljenjske naravnanosti v rast in razvoj in je nadaljevanje strokovnega usposabljanja po študiju psihoterapije transakcijske analize, ki ga je Jan zaključil leta 2017. Danes Jan en dan na teden namenja delo v znanosti, visokošolskem izobraževanju in psihoterapiji.

V zadnjem letu je vodil več kot 70 izobraževalnih dogodkov in sodeloval s približno 1200 udeleženci, ki so se udeležili različnih treningov in delavnic. Poleg vseh izkušenj najbolj ceni priložnost, da se vedno znova uči tudi od udeležencev in s tem bogati svoje izkušnje. 

E: jan@uporabna-psihologija.si

dr. Sabina Đuvelek

dr. Sabina Đuvelek

Organizacijska psihologinja, senior svetovalka, coachinja

Sabina se strokovno ukvarja s coachingom in razvojem programov, ki spodbujajo proaktivnost in učinkovitost. Osredotoča se na strateški razvoj, vključno s konceptualizacijo in implementacijo novih projektov. Je doktorica humanistike, smer aplikativne psihološke študije. V okviru doktorskega študija in raziskovanja je poučevala učinke coachinga na delovno zavzetost, emocionalno inteligentnost in učinkovitost pri delu. Dela kot vodja mreže internega coachinga na Petrolu d.d. in je odgovorna za razvoj mreže coachev s poudarkom na ‘perfromance’ coachingu. S pomočjo mreže coachev spodbujajo odličnost zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za lasten razvoj.

Pred tem je bila strokovna direktorica Zavoda Ypsilon. Zadolžena je bila za strateški razvoj organizacije, razvoj novih projektov in sodelovanje s poslovnimi partnerji ter nacionalnimi in evropskimi organizacijam. Sabina je tudi pobudnica številnih projektov, ki omogočajo mladim tako osebni kot tudi karierni razvoj, kot npr. izobraževalni program “Y.business” in vseslovenska akcija “Slovenija – mentorska država”. V 2016 je bila kot ena od perspektivnih mladih iz Slovenije izbrana za sodelovanje v programu “Tech Innovation & Entrepreneurship Fellowship Program”, v okviru katerega se je udeležila izmenjave v Chicagu, kjer je delala in se učila v organizaciji “Network for Teaching Entrepreneurship”.

E: sabina@uporabna-psihologija.si

Suzana Kočevar Jamnik

Suzana Kočevar Jamnik

Svetovalka, coachinja, stalna zunanja sodelavka

Suzana je diplomirana psihologinja in managerka kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kot strokovnjakinja na področju psihologije komunikacije svoje znanje utemeljuje na podlagi 15-letnih delovnih izkušenj iz trženja, marketinga in interne komunikacije. Strokovno znanje aktivno povezuje s poglobljenim raziskovanjem psihologije komunikacije in čustvene dinamike medosebnih odnosov v delovnih okoljih. Verjame v moč tranformacijske coaching komunikacije s katero posamezniki razvijajo veščine empatije, integritete, odgovornosti, asertivnosti in vplivnega vodenja.

Suzana je svetovalka – stalna zunanja sodelavka, ki pri svojem delu vključuje različne izkušnje iz korporativnega in podjetniškega okolja. Je coachinja CP2, ki posameznike s coaching kompetenci s opolnomoči, da svoje izzive spremenite v priložnosti. Svoja znanja dopolnjuje tudi s treningi iz nevrolingvističnega programiranja in logoterapije.

E: suzana@uporabna-psihologija.si

Ana Furlani

Ana Furlani

Organizacijska psihologinja, svetovalka, coachinja, stalna zunanja sodelavka

Ana je magistra psihologije in coachinja CP2, ki ima bogate izkušnje iz kadrovske psihologije in razvoja kadrov, kot tudi iz organizacijske psihologije in HRM svetovanja vodilnim. Pri svojem delu se zaveda, da smo ljudje tisti, ki ustvarjamo priložnosti in dosegamo rezultate, zato vedno izhaja iz ljudi in poskuša razumeti tako osebni, kot poslovni vidik. Ana je svetovalka – stalna zunanja sodelavka, ki pri svojem delu vključuje različne pristope.

S februarjem 2022 se je kot Senior svetovalka in coachinja pridružila ekipi Uporabne psihologije. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije. Povezuje znanja iz uporabne psihologije z znanji transakcijske analize in jih kot kadrovska svetovalka usmerja v podporo vseh zaposlenih, saj le opolnomočeni zaposleni uresničijo svoje potenciale in zagotovijo presežne vrednosti.

E: ana@uporabna-psihologija.si

NAŠI COACHI = naš razširjen tim

ertificirani po pristopu Coaching psihologija 1 in 2. Celotna razširjena ekipa sodelavcev Uporabne psihologije pa predstavlja ekosistem naših coachev. Naš pristop k coachingu temelji na integrativnem modelu coaching psihologije in kompetencam EMCC. To pomeni, da imajo naši coachi zaključeno vsaj 6., predvidoma pa 7. stopnjo izobrazbe in vsaj 120 ur specialističnega izobraževanja iz coaching metodologije, se udeležujejo supervizije in intervezije, ter stalno skrbijo za osebni strokovni razvoj. Odlika naših coachev je, da imamo poenoteno znanje in izkušnje z uporabo coaching metodologije, zato lahko pričakujte, da bomo kakovostno: (1) poskrbeli za dogovore (z uporabo tripartitne pogodbe in v skladu z etičnim kodeksom EMCC), (2) namenili čas izgradnji dobrega medosebnega odnosa ter se zavedali delovanja psiholoških potreb, (3) raziskali problem in identificirali možne vzroke na relaciji odnos-znanje-veščina-kondicija, (4) sledili procesu proaktivnega reševanja problemov (ABCDE model coachinga) od razumevanja pravega problema, preko postavljanja pametnih ciljev, priprave realno dosegljivih akcijskih načrtov, do osredotočanja v realizacijo ciljev, naslavaljanja ovir in na koncu evalvacijo dela, (5) smiselno vodili pogovor v vprašanji in spodbujali vpogled v situcijo, (6) dosledno spremljali dogovore in spodbujali razvoj potencialov ter osebnostno rast. V ekipi Uporabna psihologija izvajamo coaching s cilji na področju razvoja potencialov, doseganja rezultatov in timskih uspehov. Več…

dr. Ada Guštin Habuš

dr. Ada Guštin Habuš

Zunanja sodelavka, CP2 coachinja

K raziskovanju coachinga me je kot prvo vodilo veliko zanimanje za psihologijo in vedenjsko ekonomijo, kot drugo pa me je k temu spodbudilo večletno poučevanje in mentoriranje študentov, pri katerih sem začutila, da v sebi skrivajo ogromno potenciala, ki ga lahko, s pravim pristopom in podporo, v veliki meri tudi hitreje ravijejo in posledično dosežejo še boljše rezultate dela.

Alja Horvat

Alja Horvat

Zunanja sodelavka, CP2 coachinja

V svoji dolgi poklicni karieri sem tako ali drugače vedno delala z in za ljudi, z njimi rasla in se oblikovala. Številna usposabljanja, s katerimi sem zgradila svoje kompetence vodenja in dela z ljudmi, so me v letu 2021 pripeljala do srečanja s coachingom. Dodatno opremljena s konkretnimi coaching veščinami sooblikujem prijazno delovno okolje in uspešno poslovno zgodbo. V zadnjem letu delam tudi s klienti izven svojega delovnega okolja, do sedaj sem skozi coaching popeljala deset posameznikov.  

Matic Kadliček

Matic Kadliček

Zunanji sodelavec, CP2 in SCZ coach

Iz ciljne naravnanosti in miselnosti rasti sledi, da je pomembno imeti jasen „zakaj“. Zato bova na začetku sprejela dogovore, ki bodo omogočali uspešno sodelovanje in premike v pravo smer.

Za pravo pot potrebuješ dober zemljevid. Pri tem pričakujte preverjene tehnike z različnih področij psihologije.

Na vsakem coachingu bova pogledala nazaj in naprej, pri tem pa bo največ koristi iz iskrene pohvale, podpore in konstruktivnih povratnih informacij.

Lucija Pažek

Lucija Pažek

Zunanja sodelavka, CP2 coachinja

Kot psihologinji mi je pri mojem delu najpomembneje, da delam z ljudmi, podpiram njihov razvoj in jim pomagam pri tem, da postanejo še boljši. S tem vodilom tudi oblikujem svojo karierno pot.

V coaching procesu lahko pričakujete prijetno sogovornico, ki vas bo pozorno poslušala in z vami vzpostavljala avtentičen odnos.

Mark Baltič

Mark Baltič

Zunanji sodelavec, CP2 coach

Coaching odnose jemljem z vso resnostjo, hkrati pa vanje prinašam odprtost, lahkotnost in svežino.

Če me izbereš za svojega coacha, lahko zagotovim topel stik, polno prisotnost na srečanjih, aktivno poslušanje, natančno spremljanje in opazovanje vzorcev ter učinkovito preoblikovanje tistih, ki so lahko boljši. Držal bom prostor, prilagojen ritmu tvojega delovanja. Pomagal ti bom do dobro in jasno zastavljenih ciljev ter poskrbel, da bo pot do tja opolnomočujoča in polna novih uvidov.

Tjaša Bogataj

Tjaša Bogataj

Zunanja sodelavka, CP2 coachinja

Kot coach si želim pomagati ljudem premostiti ovire s katerimi se srečujejo na poti do uspeha. Menim, da je največji izziv za coacha spremeniti miselnost klienta, vendar je z vztrajnostjo ter delom to popolnoma mogoče. Zavedam se, da kot coach delam na spremembi vedenja in ne na izvoru čustev. Opažam, da ljudje potrebujejo nekoga, ki jim pri doseganju ciljev stoji ob strani, jih spodbuja ter spremlja njihov napredek obenem pa je empatičen in dobro vzpostavi odnos. V coachingu mi je pomemben predvsem odnos, ki temelji na zaupanju. 

Maja Fink

Maja Fink

Zunanja sodelavka, CP2 coachinja

Pri coachingu uporabljam vso znanje in veščine, ki sem jih pridobila iz raznolikih izkušenj dela z ljudmi. Moja prioriteta je kvaliteten odnos s klientom in odnos klienta do svojega problema in do njegovega razreševanja. Tako bom poseben fokus namenila prav raziskovanju prostora za napredek na temu področju. Razvijala bova prepričanja miselnosti rasti, ki so se iz izkušenj pokazala kot učinkovita pot za povečanje samozavesti, zadovoljstva v življenju ter ne nazadnje omogoča  večjo učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev.

imate vprašanje?
pišite nam.

Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

#UporabnaPsihologija

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
direktor, vodilni svetovovalec in coach

Ljubljana, Slovenija

Mobi: 031-753-802
E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

 

Naziv: Uporabna psihologija in coaching, poslovno svetovanje, d.o.o.
Davčna številka: SI56114257
Matična številka: 9544160000
TRR odprt pri REVOLUT: LT30 3250 0343 7908 2909

BIC REVOLUT: REVOLT21

 

V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
Slovenskim coaching združenjem

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.