fbpx
USPOSABLJANJE IZ COACHINGA

Coaching psihologija 2

Nadaljevalno usposabljanje za vodje, kadrovske strokovnjake, svetovalce in coache, ki bi radi nadgradili svoje kompetence iz coaching veščin.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želite nadgraditi coaching veščine za še lažje doseganje strateških in operativnih ciljev in:

 • ste uspešno zaključili 1. letnik Coaching psihologije ali
 • ste uspešno zaključili program Vodja kot coach ali
 • ste coachi, ki ste se izobraževali na drugih relevantnih coaching programih in izkažete primerljivo raven kompetenc po oceni vodij programa.

V 2. letniku bomo nadgradili znanja in veščine, pridobljene v 1. letniku, pri čemer bo največji fokus na:

 • razumevanju in aktivaciji čustev v coachingu
 • samoregulacijskim veščinam
 • treningu različnih tipov coachinga (življenjski, poslovni, veščinski, karierni, leadership, timski)

Usposabljanje: 17. in 18. februar, 17. in 18. marec ter 7. in 8. april 2023
Mesečne supervizije: od aprila do junija 2023
Lokacija: Ljubljana, predvidoma v prostorih Fakultete Sigmunda Freuda in online.

Zakaj coaching psihologija?

 Naš namen je razvijati kompetentne coache. Usposabljanje predstavlja najboljši način, da pridobite nova ključna znanja, še več konkretnih izkušenj in predvsem podporno okolje, da razvijete svoje kompetence in uspešno ter samozavestno zavzamete vlogo zunanji coachvodja kot coach ali interni coach.

Še niste bili v vlogi coacha?

Potem bo za vas primernejše usposabljanje Coaching psihologija 1.

To vam bo omogočilo, da dobite prva znanja, veščine in izkušnje na področju coachinga ter odlično podlago za nadaljevalno usposabljanje Coaching psihologija 2.

5 ciljev 2. letnika Coaching psihologije

CILJ 1: Krepitev razvojne miselnosti pri sebi in drugih ter uporaba intervencij za premik omejene miselnosti posameznika v razvojno miselnost.


CILJ 2:
Nadgradnja coaching kompetenc in njihova uporaba v praksi (ciljna usmerjenost, vodenje z vprašanji, aktivno poslušanje in povzemanje, pozitivna naravnanost, usmerjenost na rešitve, vplivno sporočanje).


CILJ 3:
Nadgradnja poznavanja coaching modelov in tehnik, ki koristijo v različnih situacijah (problem solving ABCD model, BCDE model, GROW model, SCORE model, timski coaching).


CILJ 4:
Boljše poznavanje, razumevanje, izražanje in upravljanje s čustvi v coaching procesu (čustvena pismenost, čustvena inteligentnost, delovanje motivacije, transfer pričakovanj in zahtev klienta, kontratransfer vaših pričakovanj in zahtev do klienta).


CILJ 5:
Pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja o različnih tipih coachinga (življenjski coaching, veščinski coaching, karierni coaching, poslovni coaching, leadership coaching, timski coaching).

Coaching psihologija 2 postavljanje ciljev
Coaching psihologija 2 čustvena inteligenca

Usposabljanje se osredotoča na coaching psihologijo, pri čemer smo za izhodišče vzeli integrativni model in pozitivno psihologijo. Posledično je program izjemno praktično naravnan, saj je največji poudarek na treningu pridobljenega znanja, tako da je ob zaključku posameznik pripravljen za uspešen in samozavesten nastop v vlogi zunanjega coacha, vodje kot coacha ali internega coacha.


Program je sestavljen iz 6 modulov, ki potekajo cel dan (9.00-17.30) ob petkih in sobotah. Podroben pregled vsebin posameznega modula in točni datumi sledijo v nadaljevanju.


Delo bo potekalo v majhni skupini do 16 oseb. Potekalo bo v kombinaciji trening delavnic v živo (oz. po potrebi preko spleta) in skupinske supervizije preko videokonference.

Usposabljanje sestavlja več kot 60 ur:

 • 6 tematskih modulov oziroma trening delavnic;
 • 6 povezanih izzivov za gradnjo coaching veščin;
 • 3 mesece “follow-up” skupinske supervizije z vodjema usposabljanja;
 • pisni izpit in praktični izpit za pridobitev licence (pogoj za pristop k izpitu so opravljeni izzivi in vsaj 80 % prisotnost na delavnicah).

Early bird za pridobitev licence s ceno 1450 EUR brez DDV

 

Zgodnja prijava 1450 EUR brez DDV velja do 31. 1. 2023.
Redna cena 1750 EUR  brez DDV velja do zapolnitve mest.
Možnost plačila v treh obrokih. 

Cena celotnega usposabljanja vključuje: 6 tematskih modulov (48 pedagoških ur delavniškega dela); 6 povezanih izzivov (12 pedagoških ur samostojnega dela in pridobivanja povratnih informacij s strani vodij izobraževanja)3 mesece “follow-up” skupinske supervizije z vodjema usposabljanja (6 pedagoških ur); pisni izpit in praktični izpit (3 pedagoške ure) za pridobitev licence (pogoj za pristop k izpitu so opravljeni izzivi in vsaj 80 % prisotnost na delavnicah); in 6 mesečni dostop do spletne platforme z zbranimi nalogami in vsebinami iz izobraževanja.

Kakšen je program usposabljanja Coaching psihologija 2?

psihologija 2. letnik

Pomembno mi je, da so izobraževanja strukturirana, dobro izvedena, praktična, kratka, jedrnata, široko zastavljena, strokovna, uporabna in da te dvignejo na višji nivo, ki zagotovi neko dodano vrednost v tvojem profesionalnem delu. In ravno to sem na usposabljanju Coaching psihologija dobila. Hvala mentorjema Sabini in Janu.

dr. Marijeta Kobetič, svetovalka in coach, udeleženka usposabljanja Coaching psihologija 1

Modul 1: Področja coachinga in intervence coacha
Datum: petek, 17. februar 2023, med 9:00 in 17:30

Na prvem srečanju bomo obnovili področja coachinga in jih povezali z različnimi tipi coachinga. Poglobili bomo znanja za odlično pripravo na coachinge ter dosledno spremljanje napredka. Nadgradili bomo tudi poznavanje in uporabo intervenc na posameznih področjih coachinga.

 • Tema 1: Področja coachinga in povezava z različnimi tipi coachinga (poslovni, življenjski, timski, karierni coaching)

 • Tema 2: Pomembnost priprave na proces coachinga in spremljanje napredka (kako se organizirati)

 • Tema 3: Intervence v coachingu
  • Tehnike za spremembo prepričanj, čustev in odnosa do problema
  • Tehnike za pridobivanje in nadgradnjo znanja za razrešitev problema (coaching z informacijami)
  • Tehnike za vzpostavljanje novih vedenjskih vzorcev (krepitev veščine)
  • Tehnike za ohranjanje vedenjskih vzorcev (vzpostavljanje navade in kondicije)
  • Tehnike za analizo in refleksijo procesa

Pri odkrivanju tem s področja coachinga in psihologije se ne naučiš samo teorije, ampak se podaš na popolnoma novo dogodivščino, pri kateri raziskuješ, kako komunicirati, se vesti in se odzivati ter kako doseči, da to postane del tebe.

Zala Žibert, HR Operations Manager, Celtra, udeleženka usposabljanja Coaching psihologija 1

Modul 2: Usmerjanje čustvene energije v coachingu
Datum: sobota, 18. februar 2023, med 9:00 in 17:30

Na drugem srečanju bomo nadgradili veščino vzpostavljanja in ohranjanja odnosa s coacheejem. Razvijali bomo kompetence čustvene inteligentnosti in nauke o čustvih povezali z motivacijskimi teorijami.

 • Tema 4: Odnos v coachingu – kako vzpostaviti IN ohraniti raport odnos

 • Tema 5: Kompetence čustvene inteligentnosti v coachingu
  • Prepoznavanje čustvenega doživljanja
  • Razumevanje čustvenega doživljanja
  • Sprejemanje in empatično vedenje
  • Intervence kognitivne empatije
  • Intervence učenja samoregulacije

 • Tema 6: Integriranje spoznanj o čustvovanju v povezavi z motivacijo

Šele sedaj vidim, kako kompleksna metoda je coaching in kako jo resnično lahko uporabiš v različnih situacijah in odnosih. Metode coachinga bom vnesla v svoje delo in življenje.

Gordana Ciganovič, HR specialistka, GEN-I, udeleženka delavnice Coach - vodim z znanji coachinga

Modul 3: Življenjski in osebni coaching
Datum: petek, 17. marec 2023, med 9:00 in 17:30

V tretjem modulu bomo poglobili razumevanje metode, ki posamezniku pomaga, da si določi in uresniči osebne cilje. V praksi se za vrsto coachinga, pri kateri posameznik dela na sebi in na svojem razvoju, uporabljajo tudi izrazi, kot sta osebni ali osebnostni coaching.

Zajema aktivnosti, ki pomagajo posamezniku izpolniti njegov potencial in ga ciljno usmeriti k doseganju boljših rezultatov v vsakodnevnem življenju. To lahko pomeni nekaj tako preprostega, kot je razvoj učinkovite rutine upravljanja s časom, ali uvedba nove navade, ki je povezana z npr. večjo telesno aktivnostjo.

 • Tema 7: Kdo se odloči za življenjski coaching? – analiza coachee-jev

 • Tema 8: Proces izvedbe življenjskega coachinga
  • Priložnosti in izzivi pri izvajanju življenjskega coachinga
  • Kako postaviti meje in odgovornosti pri izvajanju življenjskega coachinga

 • Tema 9: Psihološke intervence na področju osebnega in življenjskega coachinga
  • Življenjske pozicije in življenjski skripti z vidika transakcijske analize
  • Strukturiranje časa in delovni stili
  • Modeli sveta
  • Prepoznavanje situacij, ki presegajo okvire coachinga – etična načela
  • Trening na konkretnih primerih

Coaching psihologija je vrhunsko izobraževanje, ki ga priporočam vsem kadrovikom, ki želijo v svojo organizacijo vnesti spremembe in svežino na področju vodenja zaposlenih v obliki coaching procesa.

Anemari Cilenšek, HR odelo Slovenija, udeleženka usposabljanja Coaching psihologija 1

Modul 4: Poslovni in leadership coaching
Datum: sobota, 18. marec 2023, med 9:00 in 17:30

Na četrtem srečanju se bomo poglobili v razumevanje in uporabo coachinga na poslovnem in vodstvenem področju. Poslovni coaching se je izkazal kot učinkovit pripomoček pri specifičnih težavah podjetja in spremembah kulture v podjetju. Leadership coaching se uporablja kot pomoč pri razvoju in realizaciji potencialov vodstva (srednjega in najvišjega vodstva), da bi to še bolj učinkovito opravljalo svoje delo.

 • Tema 10: Najpogostejši izzivi pri poslovnem in leadership coachingu

 • Tema 11: Predznanja coacha za uspešno izvajanje poslovnega in leadership coachinga
  • Delovanje podjetja
  • Veščine vodenja
  • Sposobnost prilagajanja različnih situacijam

 • Tema 12: Intervence poslovne psihologije
  • Contractinga
  • Proces izvedbe poslovnega in leadership coachinga
  • Tehnike za uspešno izvedbo poslovnega in leadership coachinga
  • Merjenje učinkov in dokazovanje dodatne vrednosti

Program Coaching psihologija je res praktično naravnan in marsikaj se je utrdilo v (skoraj) vsakdanjo coaching prakso. Izpostavil bi suvereno uporabo različnih vrst vprašanj za ustrezno ravnovesje med empatijo in spodbujanjem akcije. 

Matic Kadliček, direktor, Videocenter, udeleženec usposabljanja Coaching psihologija 1

Modul 5: Veščinski in karierni coaching
Datum: petek, 7. april 2023, med 9:00 in 17:3

V petem modulu bomo podrobno spoznali veščinski in karierni coaching. Pri kariernem coachingu posamezniku pomagamo odkriti njegove interese, talente, sposobnosti, veščine, kar osebi omogoči, da začne in/ali nadaljuje izbrano karierno pot. Veščinski (perfomance) coaching je usmerjen v pridobivanje konkretne veščine in vzpostavljanje rutine z namenom doseganja boljših rezultatov. Raziskave kažejo, da je odlična dopolnitev programom usposabljanja, saj dejansko dviguje učinkovitost programov in prispeva k učenju veščin.  

 • Tema 13: Predznanja coacha za uspešno izvajanje veščinskega in kariernega coachinga

 • Tema 14: Veščinski coaching in njegove značilnosti
  • Proces in intervence na področju znanj in veščin
   • Time & self management
   • Prodajne veščine
   • Komunikacijske veščine
   • Veščine vodenja sestankov

 • Tema 15: Karierni coaching in njegove značilnosti
  • Proces izvedbe kariernega coachinga
  • Pomembnost samoregulacije in spremljanja napredka posameznika
  • Čustva v procesu in kako jih upravljati za uspešno dosego cilja

Sabina Đuvelek in Jan Kovačič na tako preprost in strukturiran način podata lekcije, ki vodji pomagajo, da z vajami in utrjevanjem teorije le to zavestno preslikava v prakso. Tako “preprosto in samoumevno”, pa vendar zelo učinkovito in dragoceno.

Žiga Zore, Strokovni delavec za razvoj kadrov in organizacije, Salus Group, udeleženec usposabljanja Vodja kot coach

Modul 6: Timski coaching
Datum: sobota, 8. april 2023, med 9:00 in 17:30

V zadnjem modulu se bomo posvetili izvajanju timskega coachinga. Ta nam omogoča, da aktiviramo potencial tima kot celote, spodbujamo sodelovanje, gradimo vrhunsko skupinsko dinamiko in dobre komunikacijske metode. Vse to in še več omogoča vzpostavljanje okolja, v katerem lahko ekipa doseže kar največ, kar organizacijo pripelje do poslovnega uspeha. Coach je v tem procesu pozoren na psihološke potrebe vseh posameznikov, skrbi za strukturo in drži prostor, v katerem se lahko vsi udeleženci izrazijo, se počutijo vključene, slišane in vredne.

 • Tema 16: Predznanja coacha za uspešno izvedbo timskega coachinga
  • Poznavanje timske dinamike
  • Poznavanje delovanja timov
  • Reševanje konfliktov
  • Moderiranje

 • Tema 17: Priprava na timski coaching
  • Coaching z vodjo
  • Coaching s timom
  • Merjenje in vprašalniki

 • Tema 18: Proces izvedbe timskega coachinga in reševanje najpogostejših izzivov
  • Orodja in tehnike timskega coachinga
  • Kako reševati zahtevne (čustveno nabite) situacije
  • Kako spremljati napredek tima in zagotoviti dolgoročne rezultate

Dodatno: Supervizija
Datum:
april, maj in junij 2023

Zadnjo fazo predstavlja skupinska supervizija, ki traja še tri mesece po zaključenem izobraževalnem delu. Takšna srečanja so kratka in navadno zelo učinkovita, saj udeleženci pridobijo dodatno podporo in opolnomočenje za uporabo znanj in veščin coaching psihologije pri delu. Na supervizijah si izmenjujemo izkušnje, predstavljamo primere in se pogovarjamo na temo priprave praktičnega dela oziroma zaključne izpitne naloge.

Tekom srečanj spodbudimo skupino, da se sama opolnomoči za vodenje kasnejših intervizijskih srečanj, ko ekipa samostojno opravlja intervizijske pogovore in si izmenjuje izkušnje ter dobre prakse.

Že sama supervizija omogoča hitrejši prenos znanj in veščin v prakso in v življenje. Na usposabljanju coaching psihologija pa ima vsak udeleženec v času trajanja supervizije dostop do platforme, s katero je samoizpopolnjevanje lažje in še uspešnejše.

Usposabljanje za pridobitev licence s ceno 1750 EUR brez DDV

 

Zgodnja prijava 1450 EUR brez DDV z velja do 31. 1. 2023
Redna cena 1750 EUR  brez DDV velja do zapolnitve mest.
Možnost plačila v treh obrokih.

 

Cena celotnega usposabljanja vključuje:
6 tematskih modulov (48 pedagoških ur delavniškega dela);
6 povezanih izzivov (12 pedagoških ur samostojnega dela in pridobivanja povratnih informacij s strani vodij izobraževanja)
3 mesece “follow-up” skupinske supervizije z vodjema usposabljanja (6 pedagoških ur);
pisni izpit in praktični izpit (3 pedagoške ure) za pridobitev licence (pogoj za pristop k izpitu so opravljeni izzivi in vsaj 80 % prisotnost na delavnicah);
in 
6 mesečni dostop do spletne platforme z zbranimi nalogami in vsebinami iz izobraževanja.

Kdo vodi usposabljanje Coaching psihologija 2?

dr. Sabina Đuvelek se strokovno ukvarja s coachingom in razvojem programov, ki spodbujajo proaktivnost in učinkovitost. Osredotoča se na strateški razvoj, vključno s konceptualizacijo in implementacijo novih projektov. Zaključila je z doktorskim študijem pod mentorstvom prof. dr. Eve Boštjančič – smer Aplikativne psihološke študije (Univerza v Ljubljani), v okviru katerega je raziskovala dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost notranjega coacha (naslov doktorske disertacije: »Povezanost čustvene inteligentnosti, na cilje usmerjenih kompetenc in delovne zavzetosti z učinkovitostjo notranjega usmerjevalca«)

Pri svojem delu in raziskovanju se osredotoča predvsem na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo kontinuirano profesionalno in osebno rast posameznika. Sabina konceptualizira, razvija in implementira različne izobraževalne programe, ki spodbujajo proaktivnost, produktivnost in učinkovitost zaposlenih v organizaciji. Od februarja 2017 do marca 2020 je delala kot Vodja mreže internega coachinga v sektorju Ravnanja s človeškimi viri (oddelek Izobraževanje in razvoj kadrov) energetskega podjetja Petrol, kjer je bila odgovorna za razvoj sistema performance coachinga, kar je vključevalo selekcijo, usposabljanje in supervizijo internih coachev, ki so spodbujali odličnost zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za lasten napredek. V sklop njenih odgovornosti je spadala tudi vpeljava novih tehnologij in orodij za izvajanje coachinga (npr. razvoj lastne in-house coaching platforme, ki podpira izobraževanje zaposlenih in delo coachev) ter uvajanje sodobnih prodajnih pristopov (npr. omnichannel pristop). Pomembno povezovalno vlogo je imela tudi pri koordiniranju ter prenosu dobrih praks med predstavniki vseh prodajnih kanalov v Sloveniji in na tujih trgih.

S februarjem 2017 se je kot Senior svetovalka in coach pridružila ekipi Uporabne psihologije. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije.

Več…

Jan Kovačič je organizacijski psiholog, coach in specializant psihoterapije transakcijske analize. Trenutno je doktorski študent na študiju Psihologije osebnosti (univerza v Ljubljani), kjer pod mentorstvom prof. dr. Valentina Bucika raziskuje visoki potencial v organizacijah. V raziskavi postavlja model za objektivno, veljavno in zanesljivo prepoznavanje oseb z najvišjim potencialom za delovno uspešnost. Doktorski študij je posledica večletnega ukvarjanja s prepoznavanjem in razvijanjem potencialov, ki se spremenijo v osebnostni in organizacijski kapital na delovnem mestu. Je nadaljevanje poglobljenega raziskovanja kompleksnosti duševnosti skozi študij psihoterapije transakcijske analize, ki ga je Jan zaključil leta 2017.

Pri svojem delu podpira najboljše dosežke na različnih področjih dela. Tako je kot izobraževalni trener in coach podpiral različne skupine ključnih sodelavcev v slovenskih gospodarskih družbah. V družbi Heineken je zunanji coach za vodje, ki potrebujejo opolnomočenje za najboljše dosežke. V Novi Ljubljanski banki razvija veščine uporabne psihologije z različnimi skupinami sodelavcev od tistih, ki delajo s strankami do vodij in direktorje.  V družbi Odelo Slovenija podpira managerje, vodje timov in njihove naslednike pri osebni rasti in razvoju skritih potencialov. Telekom Slovenije podpira pri razvoju zaposlenih v vlogo vodje. Na Zavarovalnici Triglav vodi projekt pridobivanja veščin coachinga za ekipo prodajnih coachev. Na Zavarovalnici Vita pa krepi veščine vplivne komunikacije za vse člane sektorja prodaje in trženja.

Jan je idejni vodja tima uporabna psihologija, ki ga je ustanovil leta 2017, nato pa z letom 2020 ustvaril novo podjetje Uporabna psihologija z namenom, da posameznike opolnomoči s konkretnimi znanji in psihološkimi orodji, s katerimi postajajo bolj zadovoljni, zavzeti in zdravi. Je specialist za razvoj osebnostnih potencialov, ki pri svojem delu zasleduje moto »Dobrim pomagam biti še boljši.«

Več…

imate vprašanje?
pišite nam.

Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

V blog vsebini boste spoznali 5 kompetenc čustvene inteligence kot jo razumemo v Uporabni psihologiji

Kako coaching psiholog uporablja čustveno inteligenco v coachingu za boljše odnose in večjo produktivnost?

Timski coaching bo od nas zahteval, da obvladujemo vse veščine individualnega coachinga. Vendar pa to ne bo dovolj. Kako se torej pripraviti na timski coaching, na kaj moramo biti še posebej pozorni pri izvajanju in česa ne smemo pozabiti v zaključku?

Kaj je coaching in razlika v primerjavi s sorodnimi dejavnostmi

Kaj je coaching in kaj ni coaching?

Kako coaching definirajo vidnejša združenja coachev ter kakšna je razlika med coachingom in sorodnimi dejavnostmi, kot so mentorstvo, strokovno svetovanje, usposabljanje, supervizija, psihološko svetovanje in terapija?

moč povratne informacije

Kako izkoristiti moč povratne informacije?

Kultura podajanja povratnih informacij je pomembna konkurenčna prednost organizacije, vendar pa se vodje podajanju povratnih informacij pogosto izogibajo. Kako torej izkoristiti moč povratnih informacij?

Na kaj moramo biti pozorni, ko izvajamo timski coaching?

Timski coaching – na kaj je treba biti pozoren?

Timski coaching bo od nas zahteval, da obvladujemo vse veščine individualnega coachinga. Vendar pa to ne bo dovolj. Kako se torej pripraviti na timski coaching, na kaj moramo biti še posebej pozorni pri izvajanju in česa ne smemo pozabiti v zaključku?

Uporabna psihologija, Jan Kovačič s.p.
Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.
specializant psihoterapije transakcijske analize

Ljubljana, Slovenija

Mobi: 031-753-802 
E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

 

Naziv: Uporabna psihologija, Jan Kovačič s.p.
Davčna številka: SI73977977
Matična številka: 8604789000
TRR odprt pri NKBM: SI56 0400 1004 7283 512

 

V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
Slovenskim coaching združenjem
Spletnim portalom Siol s kolumno v okviru rubrike Siol plus

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.