fbpx

Rešitev je v vlogi VODJA KOT COACH

 Senior svetovalka in predavateljica dr. Sabina Đuvelek, predstavlja vlogo vodja kot coach in njene prednosti v delovnih organizacijah

 

Vodje so osrednji element uspešnih timov

Vedno hitrejše in pogostejše spremembe, konkurenčno poslovno okolje ter potreba po odličnosti od organizacij zahteva, da vedno več vlagajo v svoje zaposlene. Zato ni presenetljivo, da je ravno sistematičen razvoj kadrov eden od ključnih strateških ciljev podjetij po svetu. Skladno s tem je vedno bolj v ospredju tudi vloga vodij in njihove veščine razvoja zaposlenih.

Mnogi raziskovalci vidijo osrednjo vlogo sodobnih vodij prav v upravljanju z učinkovitostjo in učenjem zaposlenih. Posledično prihaja do premika od vodje, ki nadzira delo, do vodje, ki usmerja (coacha) ali mentorira, s ključno nalogo razvijati svoje zaposlene. Danes se od vodij tako pričakuje, da skrbijo tako za svoj lasten razvoj kot tudi razvoj svojih podrejenih.

 

Vodja kot coach

Pri tem je vodjem lahko v veliko pomoč metoda coachinga, o čemer pričajo številne študije, ki so raziskovale učinke, do katerih pride, če vodja pri svojem delu (večkrat) prevzame vlogo internega coacha. Mukherjee (2012) poroča o številnih tako posrednih kot neposrednih koristih kot so: izboljšanje medosebnih veščin in sposobnostih aktivnega poslušanja pri vodjih, boljša vizija, dvig samozavesti in vzpostavljanje boljšega ravnotežja med poslovnim in zasebnim življenjem. Izpostaviti želim še dejstvo, da je vključenost v izobraževanja o uporabnosti metode coachinga pri vodenju je imelo še posebno velik učinek na tehnične vodje, ki dosežejo višje ravni vodenja, ki temeljijo na tehničnih kompetencah, ne toliko na samih vodstvenih veščinah.

Kljub temu, da so coaching veščine (aktivno poslušanje in lovljenje signalov, vodenje z vprašanji, postavljanje S.M.A.R.T. ciljev, oblikovanje akcijskih načrtov, spremljanje napredka, podajanje povratnih informacij, itd.) pomembno orodje vodenja, so le redkim vodjem naravne. Žal se pogosto zgodi, da podjetja vlagajo v razvoj teh veščin pri vodjih in potem ugotovijo, da kljub začetnim visokim stopnjam navdušenja ne uspejo naučenih spretnosti integrirati na delovnem mestu in se tako vrnejo v stare vzorce vodenja. Zakaj? Ker je težko spreminjati zakoreninjene vzorce vedenja, saj to zahteva veliko samokontrole in samodiscipline s  strani vodij.

Vodja kot coach in vplivi na motivacijo

Vodje potrebujejo čas, da razvijejo veščine coachinga na delovnem mestu – ocenjujem, da potrebujejo vsaj 3 – 6 mesecev, da razvijejo coaching veščine in jih uvedejo v svoje vsakodnevne aktivnosti. Zato smo pri Uporabni psihologiji razvili celovit program »Coaching psihologija«, ki vodjem omogoča podporo skozi celoten proces (od pridobivanja znanja s področja coaching do integracije tega znanja v  veščino). Pri samem procesu veliko fokusa namenimo miselnosti vodij, da je razvoj zaposlenih ena njihovih ključnih prioritet. 

 

Kako do kompetenc, ki jih potrebuje coach / interni coach / vodja kot coach?

 Pri Uporabni psihologiji smo tako oblikovali sistematičen in konkreten program »Coaching psihologija«, za uspešno zavzemanje vloge coach / interni coach / vodja kot coach, ki vključuje razvoj coaching veščin. Vodje boste pridobljene veščine uporabljale pri vsakodnevnem delu z zaposlenimi (npr. vodenje timskih sestankov, podajanje povratne informacije, postavljanje timskih in individualnih ciljev, pogovori o nedoseganju ciljev, razvojni pogovori, vodenje zaposlenega, da sam oblikuje rešitev, in še bi lahko naštevala).

Program »Coaching psihologija« vključuje izobraževanja in trening, kjer je cilj, da udeleženci znajo uporabljati coaching orodja v različnih vodstvenih situacijah, pri čemer je poudarek predvsem na konkretnih izkušanja in praktičnosti. Prenos znanja v veščino potem kontinuirano zagotavljamo prek coachingov z vodjema programa in supervizije z udeleženci programa. Tako lahko coaching kot način razvoja omogočimo vsem zaposlenim in tako zagotavljamo višjo zavzetost, motivacijo, produktivnost in učinkovitost zaposlenih.

Spoznajte usposabljanje, ki vas opremi z znanji za uspešno delo “vodja kot coach”, “interni coach” ali pa “coach – zunanji sodelavec”. Če imate še dodatna vprašanja nam pišete na sabina@uporabna-psihologija.si.

Na izobraževanju Coaching psihologija bomo spoznali ključna znanja, konkretne izkušnje in podporni sistem, da razvijete svoje kompetence in uspešno ter samozavestno zavzamete vlogo zunanji coachvodja kot coach ali interni coach. 

Delo bo potekalo v majhni skupini do 15 oseb. Potekalo bo v kombinaciji trening delavnic “v živo” in po potrebi v obliki “webinarja”, individualnih coachingov v e-obliki ali v s srečanji v živo ter video konferenc za namene supervizije. Usposabljanje sestavlja več kot 60 ur:

 

  • 6 tematskih trening modulov;
  • 6 povezanih coaching izzivov;
  • 3 ure individualnega coachinga oziroma mentorstva z vodjema usposabljanja;
  • 3 mesece “follow-up” skupinske supervizije z vodjema usposabljanja;
  • pisni izpit in praktična izpit za pridobitev licence (pogoj za pristop k izpitu so opravljeni izzivi in vsaj 80% prisotnost na delavnicah); in
  • 6 mesečni dostop do spletne platforme z dodatnimi nalogami.
coach_coaching_coachingpsihologija_uporabnapsihologija_vodja
dr. Sabina Đuvelek, organizacijska psihologinja in specialistka za coaching
Sabina se strokovno ukvarja s coachingom in razvojem programov, ki spodbujajo proaktivnost in učinkovitost. Osredotoča se na strateški razvoj, vključno s konceptualizacijo in implementacijo novih projektov. Je doktorica humanistike, smer aplikativne psihološke študije.

E-pošta: sabina@uporabna-psihologija.si 

Več o coachingu: www.uporabna-psihologija.si/coaching/

Več zanimivih člankov: www.uporabna-psihologija.si/blog/

#coaching #growthmindset #EQ #miselnostrasti #pozitivnapsihologija #psihologijadela #uporabnapsihologija #samoregulcija #samoupravljanje

imate vprašanje?
pišite nam.

Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

#UporabnaPsihologija

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
direktor, vodilni svetovovalec in coach

Ljubljana, Slovenija

Mobi: 031-753-802
E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

 

Naziv: Uporabna psihologija in coaching, poslovno svetovanje, d.o.o.
Davčna številka: SI56114257
Matična številka: 9544160000
TRR odprt pri REVOLUT: LT30 3250 0343 7908 2909

BIC REVOLUT: REVOLT21

 

V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
Slovenskim coaching združenjem

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.