fbpx

Psihološko testiranje

Naše psihološko testiranje in metoda 360 stopinj sta namenjena raziskovanju osebnostnih potencialov za uspešen karierni in osebnostni razvoj. Najprej si bomo vzeli čas in raziskali zakaj se odločate za psihološko testiranje in zakaj za metodo 360 stopinj. Posvetimo se vsem vprašanjem na katere želite pridobiti objektivne, veljavne in zanesljive podatke o osebi. Glede na namen bomo pripravili testno baterijo in psihološko poročilo, kjer bomo odgovorili na vprašanja in predlagali smernice za nadaljnji osebnostni razvoj.

Naša posebnost je, da izbiramo zgolj psihometrično veljavne teste, ki jih vedno tudi strokovno ovrednotimo in interpretiramo. Izbiramo med več kot 10 testi intelektualnih sposobnosti, katere lahko osredotočimo v raziskovanje inteligenčnega količnika (IQ) ali pa v razsikovanje mnogoterih intelektualnih sposobnosti. Nadaljnje izbiramo med več kot 50 vprašalnikov s področja osebnosti in socialnih veščin. Prav tako pa imamo dostop in organiziramo testiranje za konkretne splošne in specifične kompetence pomembne za različa področja dela, kjer izbiramo med več kot 30 različnimi vprašalniki.

Pred psihološkim testiranjem opravimo analizo zahtev naročnika in namena uporabe podatakov. S tem si zagotovimo dobro razumevanje zahtev delovnega mesta in v testiranju prilagodimo uporabljena psihometrična orodja. Skupaj z naročnikom nato uskladimo obseg testiranja za kandidata, ki lahko obsega od nekaj minut do nekaj ur reševanja različnih preizkušen. Uskladimo tudi način poročanja kandidatu in naročniku. Nato opravimo testiranje, ki lahko poteka spletno (e-psihološko testiranje) ali pod nadzorom psihologa (supervizirano psihološko testiranje).

CILJ: RAZISKOVANJE INTELEKTA in RAZUMSKIH SPOSOBNOSTI

Psihološko testiranje intelekta in kognitivnih sposobnosti

Supervizirano ali spletno psihološko testiranje, ki ga vodi izkušeni psiholog psihodiagnostik, kjer pridobimo vpogled v logično razumske sposobnosti in kakovost procesa mišljenja. Pri tem ocenimo uspešnost reševanja z delom povezanih problemov (IQ), kognitivne sposobnosti ter pogostost in kakovost ustvarjalnega, analitičnega in strateškega mišljenja, sprejemanja odločitev, načrtovanja izvedbe in zaključevanja dela. Rešitev vključuje psihološko testiranje (od 30 minut do 120 minut), pripravo poročila o psihološkem testiranju, kratko predstavitev rezultatov udeležencu in vodji.

CENA: od 50 do 200 EUR na osebo

blank

CILJ: RAZISKOVANJE OSEBNOSTI
IN SOCIALNIH VEŠČIN

Psihološko testiranje temeljnih osebnostnih lastnosti in povezanih kompetenc

Supervizirano ali spletno psihološko testiranje, kjer pridobimo vpogled v temeljne osebnostne lastnosti, vidike delovne motivacije, poklicno vedenje in socialne kompetence. Zelo jasno bomo predstavili osebnost kot potencial in razvitost z osebnostnim potencialom povezanih kompetenc pomembnih za uspešno delo. Rešitev vključuje spletno reševanje osebnostnih vprašalnikov (od 30 minut do 90 minut), pripravo poročila o psihološkem testiranju, kratko predstavitev rezultatov udeležencu in vodji.

CENA: od 50 do 200 EUR na osebo

CILJ: RAZUMEVANJE MOTIVACIJE in ANALIZA TIMA

Psihološko testiranje in svetovalna delavnica za analizo tima in virov motivacije

Supervizirano ali spletno psihološko testiranje in kratek motivacijski intervju, ki ga vodi izkušeni psiholog psihodiagnostik, kjer pridobimo vpogled vire notranje motivacije skozi psihološke potrebe in primerjamo osebne vrednote. Skupaj interpretiramo osebne in timske rezultate (če sodeluje več članov tima) ter pripravimo konkretne vedenjske smernice za bolj uspešno timsko sodelovanje. Rešitev poleg testiranja vključuje tudi interpretacijo rezultatov in kratek individualni coaching (do 90 minut) ali timsko delavnico za lažji prenos v prakso (do 4 pedagoške ure skupne timske delavnice).

CENA: 120 EUR na osebo

 

blank
blank

CILJ: VPOGLED V KOMPETENTNA VEDENJA

Metoda 360 stopinj za vpogled v kompetentna vedenja na delovnem mestu

Metoda 360 stopinj je namenjen ciljnemu raziskovanju učinkovitih in manj učinkovitih vedenj ter ocenjevanju vodstvenih veščin. Omogoča preverjanje hipotez nastalih na psihološkem testiranju in razumevanje kako se izrazijo v vedenju na delovnem mestu. Hkrati omogoča tudi izmenjavo povratnih informacij med sodelavci. Rešitev vključuje spletno reševanje vprašalnika, kjer sodelavci ocenijo vidike delovne motivacije, poklicno vedenje in socialne kompetence. Po reševanju pa sledi priprava psihološkega poročila in kratko predstavitev rezultatov udeležencu in vodji.

CENA: 120 EUR na osebo

 

imate vprašanje?
pišite nam.

Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

#UporabnaPsihologija

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
direktor, vodilni svetovovalec in coach

Ljubljana, Slovenija

Mobi: 031-753-802
E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

 

Naziv: Uporabna psihologija in coaching, poslovno svetovanje, d.o.o.
Davčna številka: SI56114257
Matična številka: 9544160000
TRR odprt pri REVOLUT: LT30 3250 0343 7908 2909

BIC REVOLUT: REVOLT21

 

V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
Slovenskim coaching združenjem

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.