fbpx
USPOSABLJANJE IZ COACHINGA

Coaching psihologija

Usposabljanje za podjetnike, direktorje, vodje, kadrovske strokovnjake in svetovalce. 

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo postati coachi in coaching veščine uporabljati za lažje doseganje strateških in operativnih ciljev. Usposabljanje coaching psihologija je posebej primerno za vodilne v podjetjih, kadrovske strokovnjake, interne coache in zunanje svetovalce, ki želijo razviti kompetence in uporabljati veščine coaching psihologije.

Coach je oseba, ki z uporabo različnih orodij vodi posameznika pri odkrivanju in realiziranju njegovih potencialov. S pomočjo vprašanj vodi posameznika do odgovorov in rešitev, ki so zanj najbolj ustrezne. Temelji namreč na prepričanju, da ima oseba vse odgovore že v sebi, zato naloga coacha ni, da svetuje, mentorira, podaja rešitve, temveč, da le zastavlja učinkovita vprašanja, ki osebi omogočajo uvid in možnost, da sam najde odgovore, ki jih išče.

Usposabljanje “Coaching psihologija” vas bo opremilo z vsemi potrebnimi znanji in orodji, filozofijo ter podpornim sistemom za uspešen ter samozavesten nastop v vlogi zunanjega coacha, vodje kot coacha ali internega coacha.

Usposabljanje: 12. in 13. oktober, 8. in 9. november in 6. in 7. december 2024 
Individualni coaching: od november 2024 do januar 2025 
Mesečne supervizije: od februar 2025 do april 2025
Lokacija: Ljubljana

Zakaj coaching psihologija?

 

Naš cilj je razvijati kompetentne coache. Usposabljanje predstavlja najboljši način, da pridobite ključna znanja, konkretne izkušnje in podporni sistem, da razvijete svoje kompetence in uspešno ter samozavestno zavzamete vlogo zunanji coachvodja kot coach ali interni coach.

 

Coaching psihologija v podjetjih in pri posameznikih prinaša mnoge koristi:

 • ROI investicije v coaching je 4,5. To pomeni, da za vsak vložen evro pričakujemo tudi 4,5 evrov v obliki povrnjene naložbe.
 • Kar 86% podjetij poroča, da se je investicija v coaching izkazala kot eno najbolj učinkovitih na področju človeških virov.
 • Izobraževanje z veščinami coachinga postane tudi do 4 krat bolj učinkovito.
 • Kar 80% udeležencev coachinga poroča o doživljanju več samozavesti ob delu in v življenju.
 • Kar 70% udeležencev coachinga poroča o izboljšanju rezultatov in preseženih ciljih.
 • Kar 68% udeležencev coachinga se v organizaciji počuti bolj cenjene.
 • Kar 54% udeležencev coachinga je pomembno bolj motiviranih za delo.
Sabina Đuvelek_Coaching psihologija_Uporabna psihologija
Po usposabljanju coaching psihologija boste:

 • Kompetentno uporabljali veščine coachinga ob delu z ljudmi.
 • Prevzeli miselnost rasti, ki je ključnega pomena za delo v vlogi coacha / vodje kot coacha / internega coacha.
 • Pridobili samozavest za soočanje z značilnimi situacujami s katerimi se srečuje coach / vodja kot coach / interni coach.
 • Pridobili znanje o coaching pristopih ter konkretna orodja ter izročke na teme coaching psihologije.
 • Okrepili svoje veščine vplivanja in vplivne komunikacije za uspešno doseganje ciljev.
 • Okrepili svoje veščine za krepitev psihološke varnosti in timskega sodelovanja za uspešno timsko doseganje ciljev.
 • Uspešno navduševali za uporabo coachinga v vaši organizaciji in širše na trgu izobraževanja odraslih.

 

Kaj lahko pričakujem od coaching psihologije? 

 

Usposabljanje je drugačno, saj se osredotoča na coaching psihologijo. Za izhodišče smo vzeli integrativni model in pripravili kombinacijo šestih trening modulov (skupaj 48 ur izobraževalnih ur), tri ure individualnega coachinga in e-platforme za lažji prenos znanj (skupaj več kot 12 izobraževalnih ur), več kot 10 konkretnih orodij in mnogo veščin za bolj uspešno delo in življenje.

Jan Kovačič_vodi pogovor z modelom coaching psihologija_Uporabna psihologija
Skozi šest modulov boste nadgradili znanje in pridobili konkretne veščine iz coachinga s transakcijsko analizo, coachinga s teorijo izbire, GROW in ACT modelom coachinga, modelom čustvene inteligentnosti, Tuckmanovim modelom razvoja tima, Belbinovim modelom timskih vlog ter modeli merjenja učinkovitosti Kirkpatrick in ROI metodologija. Če morda želite najprej izkušnjo individualnega coachinga ali performance coachinga zase, spoznajte tudi individualni ali timski coaching z ekipo Uporabna psihologija, več…

Že imate izkušnje v vlogi coacha?

Če ste že izkušen coach, bo za vas morda primernejše usposabljanje Coaching psihologija 2.

To vam bo omogočilo, da nadgradite obstoječa znanja in veščine ter pridobite nove izkušnje z različnimi vrstami coachinga.

Na usposabljanju coaching psihologija pričakujte zanimive izobraževalne dogodke, kjer sledimo ideji 80% izkustvenih vsebin in 20% teorije. Znanje bomo pridobili skozi konkretna doživetja, saj si tako bolje in dolgoročneje zapomnimo. Stalno bo priložnost za učenje od vodij usposabljanja, ki bosta celotno delo vodila s principi coachinga. Stalnica bodo tudi povratne informacije, tako boste vsako delavnico pridobili vsaj 5 usmerjenih povratnih informacij. Med usposabljanjem boste imeli priložnost za pridobivanje vseh temeljnih teoretičnih spoznanj ter predvsem izkušenj ob izvajanju različnih coaching pogovorov ter nalog. Med posameznimi moduli pa sledijo tudi izzivi za vas s katerimi boste utrdili znanje in pridobili možnost za pristop k zaključnem teoretičnem in praktičnem izpitu coaching psihologija. Izobraževanje bo intenzivno, saj bomo vztrajno premikali meje vaše cone udobja.

 

Delo bo potekalo v majhni skupini do 16 oseb. Potekalo bo v kombinaciji trening delavnic “v živo” in po potrebi v obliki “webinarja”, individualnih coachingov v e-obliki ali v s srečanji v živo ter video konferenc za namene supervizije. Usposabljanje sestavlja več kot 60 ur:

 

 • 6 tematskih modulov oziroma trening delavnic;
 • 6 povezanih izzivov za gradnjo veščin coaching;
 • 3 ure individualnega coachinga oziroma mentorstva z vodjema usposabljanja;
 • 3 mesece “follow-up” skupinske supervizije z vodjema usposabljanja;
 • pisni izpit in praktični izpit za pridobitev licence (pogoj za pristop k izpitu so opravljeni izzivi in vsaj 80% prisotnost na delavnicah); in
 • 6 mesečni dostop do spletne platforme z dodatnimi nalogami.
Proces programa Coaching psihologija_Uporabna psihologij

Early bird za pridobitev licence s ceno 1450 EUR brez DDV

 

Zgodnja prijava 1450 EUR brez DDV velja do 13.9.2024.
Redna cena 1750 EUR  brez DDV velja do zapolnitve mest.
Možnost plačila v treh obrokih. 

Cena celotnega usposabljanja vključuje: 6 tematskih modulov (48 pedagoških ur delavniškega dela); 6 povezanih izzivov (12 pedagoških ur samostojnega dela); 3 ure individualnega coachinga oziroma mentorstva s certificiranim coachem CP2; 3 mesece “follow-up” skupinske supervizije z vodjema usposabljanja; pisni izpit in praktična izpit za pridobitev licence (pogoj za pristop k izpitu so opravljeni izzivi in vsaj 80% prisotnost na delavnicah); in 6 mesečni dostop do spletne platforme z dodatnimi nalogami.

Kašen je program usposabljanja coaching psihologija?

Najboljše pri pridobljenem znanju in veščinami je to, da jih lahko takoj začnemo uporabljati v praksi. Pri tem so mi bile super vse vajine povratne informacije in pa podatki na temo coachinga, ki ti dajo misliti in “odprejo oči”.
Eva Kramar, magistrica psihologije, udeleženka delavnice Coach - vodim z znanji coachinga

Modul 1: Miselnost za uspešno delo v vlogi coacha
Datum: petek, 11. oktober 2024, med 9:00 in 17:30

V prvi trening delavnici bomo postavili temelje za razvoj coaching veščin. Raziskali bomo podobnosti in razlike med vlogami »vodja in voditelj«, »vodja kot coach« in »coach«. Ukvarjali se bomo z vlogo, miselnostjo, orodji in prezenco vseh treh vlog. Praktični del delavnice pa bomo usmerili v komunikacijska orodja za spodbujanje psihologije notranjega nadzora in miselnosti rasti pri sebi, pri sodelavcih in pri coaching morebitnih klientih.

 • Tema 1: Miselnost rasti
  • Uvod v coaching: praktični in znanstveno psihološki podleg.
  • »GROWTH MINDSET« in odločitev za osebno rast.
  • Odnos do podajanja in prejemanja povratnih informacij.
  • Pravilno podajanje pozitivnih in negativnih povratnih informacij.
 • Tema 2: Vloge povezane s coachingom
  • Miselnost voditelja, miselnost internega coacha, miselnost zunanjega coacha.
  • Opolnomočenje za doseganje ciljev kot temeljna oblika dela vodje kot coacha.
  • Individualni ali timski (interni) coaching kot temeljna oblika dela coacha.
 • Tema 3: Vodenje z vprašanji
  • Tipi in strateška raba vprašanj.
  • Trening vodenja z vprašanji v značilnih situacijah v vlogah vodja kot coach / interni coach / zunanji coach.
Izobraževanje je definitivno izjemno uporabno za tiste, ki želijo narediti spremembo tako na osebnem kot na poslovnem področju, pridobiti novo znanje, veščine in se naučiti nekaj o sebi. Od sedaj naprej bom več pozornosti namenila aktivnemu poslušanju in postavljanju vprašanj. Dejansko bom od sedaj naprej zapisala svoje cilje in jih redno spremljala.
Andreja Jordan Marković, udeleženka delavnice Coach - vodim z znanji coachinga

Modul 2: Veščine coachinga
Datum: sobota, 12. oktober 2024, med 9:00 in 17:30

V drugem treningu se bomo osredotočili na tipe, strukturo in veščine coaching pogovora. V vlogi vodje veščine coachinga vodijo do opolnomočenja sodelavcev za najboljše rezultate. Pri delu bomo zelo konkretni in se bomo osredotočili na različne tehnike in konkretne smernice, kako voditi coaching pogovor. Praktični del delavnice bo usmerjen v trening konkretnih tehnik za uspešno delo.

 • Tema 4: Coaching kot ciljno usmerjen proces
  • Temeljne coaching veščine.
  • Tipi coachinga (‘performance’ in ‘development’ coaching).
  • Struktura in faze coaching pogovora (ABC in ABCD coacchinga).
 • Tema 5: Znanje in veščine opolnomočenja
  • Psihološke potrebe in psihološka varnost.
  • Ključ in ključavnica za uspešno izgradnjo odnosov.
 • Tema 6: Postavljanje ciljev in proaktivnost
  • Tehnike za uspešno postavljanje ciljev.
  • Sledenje napredka in spodbujanje odgovornosti.
  • Tehnike za krepitev proaktivnosti.
Šele sedaj vidim kako je coaching kompleksna metoda in kako ga resnično lahko uporabiš v različnih situacijah in odnosih. Metode coachinga bom vnesla v svoje delo in življenje.
Gordana Ciganovič, HR specialistka, GENi

Modul 3: Orodja in situacije za coaching na delovnem mestu
Datum: petek, 8. november 2024, med 9:00 in 17:30

V tretji trening delavnici se usmerimo na coaching orodja, ki so primerna za različne situacije s katerimi se srečuje vodja kot coach ali interni coach (motiviranje sodelavcev, podajanje slabih novic, projektno delo, reševanje konfliktov, vodenje sestankov, vodenje razvojnih pogovorov…). Na delavnici bomo spoznali namen in strukturo ključnih orodij, ki zagotovijo učinkovitejše delo z zaposlenimi. Posledično tudi zviševanje zavzetosti zaposlenih, produktivnosti in rezultatov.

 • Tema 7: Coaching orodja
  • Povzemanje, parafraziranje, preverjanje razumevanja.
  • Kalibriranje.
 • Tema 8: Coaching modeli
  • Strukture različnih modelov (npr. ACT, ADAPT, GROW, TRANSFORM…).
  • Uporaba različnih modelov v praksi:
   • vodenje coaching seanse;
   • vodenje razvojnih kvartalnih ali letnih pogovor;
   • vodenje sestankov in skupnih aktivnosti
  • Tema 9: Zahtevne situacije
   • Nedoseganje standardov dela in organizacijskih pravil.
   • Vodenje coachinga z upoštevanjem tripartitne pogodbe.
   • Veščine čustvenega nevpletanja.
   • Reševanje konfliktnih situacij.
Izobraževanje je izpolnilo moja pričakovanja v celoti, še bolje rečeno preseglo moja pričakovanja. TOP. TOP. TOP. Zanimivo mi je bilo prav vse, saj je psihologija in sama komunikacija del vsakega področja življenja.
Anja Vranič Banič, udeleženka delavnice Coach - vodim z znanji coachinga

Modul 4: Čustvena inteligentnost in psihologija vplivanja
Datum: sobota, 9. november 2024, med 9:00 in 17:30

V četrtem modulu se bomo osredotočili na temeljne koncepte, ki so pomembni za uspešno delo po principih coaching psihologije v organizacijah. S pomočjo različnih orodij bomo spoznavali zakonitosti čustvene inteligence in psihologije vplivanja. Pri tem boste pridobili vpogled v različne konstrukte pri sebi in se učili uporabljati različna orodja, ki lahko pridejo prav, ko pri svojem delu uporabljamo coaching veščine ali pa smo sami v vlogi coacha.

 • Tema 10: Čustvena inteligentnost na delovnem mestu
  • Prepoznavanje čustev in čustveno nabitih situacij.
  • Orodja in veščine samoregulacije.
  • Prepoznavanje čustvene energije in vodenje skladno z njo.
  • Orodja in veščine za spodbujanje produktivne čustvene energije.
 • Tema 11: Modeli sveta in vplivanje z znanji uporabne psihologije
  • Vpliv izkušenj na strukturo možganov (nevroplastičnost).
  • Življenjske pozicije in življenjski skripti z vidika transakcijske analize.
  • Modeli sveta oziroma vpogled v svet kvalitet z vidika teorije izbire
  • Načini spodbujanja procesa integracije klienta na coachingu.
Ne glede na cilj in razlog, zakaj se odločite za to izobraževanje, vam bo všeč. Sam sem zagotovo pridobil veliko koristnih informacij, tako glede coacchinga, kot tudi glede osebnih projektov, delovanja v timu in načinih komuniciranja.
Evgen B., Zavod Y

Modul 5: Coaching psihologija v timu
Datum: petek, 6. december 2024, med 9:00 in 17:30

V petem modulu bomo nadgradili psihološke koncepte pomembne za uspešno delo vodje kot coacha. S pomočjo različnih orodij bomo spoznavali principe skupinske dinamike in uporabo principov za uspešno timsko delo. Zaključili bomo s temo uspešnega vodenja sprememb, ki združuje spoznanja psihologije motivacije z managementom sprememb. Pri tem boste pridobili vpogled v različne konstrukte pri sebi in se učili uporabljati različna orodja, ki lahko pridejo prav, ko pri svojem delu uporabljamo coaching veščine ali pa smo v vlogi coacha.

 • Tema 12: Skupinska dinamika
  • Faze razvoja tima po Tuckmanu.
  • Belbinove timske vloge in komplementarnost vlog pri doseganju timskih ciljev.
  • Piramida skupinske dinamike za spodbujanje učinkov.
  • Coaching za spodbujanje najboljših učinkov uspešnega timskega sodelovanja.
 • Tema 13: Psihologija motivacije
  • Raziskovanje univerzalne motivacijske formule s pomočjo evolucijske psihologije (potrebe, vrednote, cilji, ljudje, okoliščine).
  • Orodja za raziskovanje, razumevanje in spodbujanje motivacije v coachingu.
  • Uporaba motivacijske formule na coachingu.

 

Delavnica mi je bila všeč, ker smo preko nje spoznali celoten proces coachinga, njegove gradnike ter različne tehnike za izvedbo. Način dela se mi je zdel super, ker smo bili vsi aktivno vključeni in smo lahko medsebojno izmenjevali mnenja, hkrati pa sta nas oba predavatelja na svoj način spodbujala h preizkušanju ter treningu različnih tehnik.
Nina Kovač, HR poslovni partner, GEN-I

Modul 6: Donosnost  coachinga
Datum: sobota, 7. december 2024, med 9:00 in 17:30

V zadnjem modulu bomo spoznali kako zagovarjati coaching v organizacijah. Spoznali bomo različne načine za merjenje učinkovitosti coachinga in različne vplive, ki jih ima coaching na zaposlene in na organizacije. Pogovarjali se bomo kako postaviti smiseln sistem ocenjevanja učinkovitosti coachinga, kako zagovarjati coaching in kako pridobiti coaching kliente znotraj ali izven vaših organizacij. Opisano je koristno za osmišljanje in ovrednotenje vseh razvojnih in »leadership« aktivnosti v podjetju.

 • Tema 14: Merjenje učinkovitosti coachinga
  • Dosedanje ugotovitve o učinkih coachinga.
  • Merjenje učinkovitosti coachinga in donosnost naložb v izobraževanje zaposlenih.
  • Modeli merjenja učinkovitosti (Kirkpatrick, ROI).
  • Merjenje učinkovitosti coachinga na študijah primerov.
  • Merjenje učinkovitosti sprememb z različnimi psihometričnimi orodji.
  • Uporaba rezultatov v prodajnem postopku (argumentacija in na dokazih utemeljujoč pristop pri izobraževanju, uporabo izsledkov v prodajnem postopku, reševanje ugovorov).
 • Aktivnost 15: Priprava na certificiranje
  • Refleksija celotnega usposabljanja in priprava na certificiranje.
  • Pogovor o pisnem delu izpita in dogovor za termin zaključnega izpita.
  • Pogovor o praktičnem delu izpita in dogovor za termin zaključnega izpita.
  • Pogovor o superviziji in povezani pripravi dokumentacije za certificiranje.
Novo znanje je bilo super predano in razumljivo. Znanje na temo coachinga je super uporabno tako v službi, kot doma. V prihodnje bom orodja še bolj naštudirala in jih pričela aktivno uporabljati v praksi. Vsekakor ne bom več tolikokrat uporabljala besede “MOGOČE”.
Eva Valič Keber, HR business partner Bisnode

Supervizija
Datum:
februar, marec in april 2025

Zadnjo fazo predstavlja skupinska supervizija, ki traja še tri mesece po zaključenem izobraževalnem delu. Takšna srečanja so kratka in navadno zelo učinkovita, saj udeleženci pridobijo dodatno podporo in opolnomočenje za uporabo znanj in veščin coaching psihologije pri delu. Na supervizijah si izmenjujemo izkušnje, predstavljamo primere in se pogovarjamo na temo priprave praktičnega dela oziroma zaključne izpitne naloge.

Tekom srečanj spodbudimo skupino, da se sama opolnomoči za vodenje kasnejših intervizijskih srečanj, ko ekipa samostojno opravlja intervizijske pogovore in si izmenjuje izkušnje ter dobre prakse.

Že sama supervizija omogoča hitrejši prenos znanj in veščin v prakso in v življenje. Na usposabljanju coaching psihologija pa ima vsak udeleženec v času trajanja supervizije dostop do platforme, s katero je samoizpopolnjevanje lažje in še uspešnejše.

Usposabljanje za pridobitev licence s ceno 1750 EUR brez DDV

 

Zgodnja prijava 1450 EUR brez DDV z velja do 13. 9. 2024
Redna cena 1750 EUR  brez DDV velja do zapolnitve mest.
Možnost plačila v treh obrokih.

 

Cena celotnega usposabljanja vključuje:
6 tematskih modulov (48 pedagoških ur delavniškega dela);
6 povezanih izzivov (12 pedagoških ur samostojnega dela);
3 ure individualnega coachinga oziroma mentorstva s certificiranim coachem CP2;
3 mesece “follow-up” skupinske supervizije z vodjema usposabljanja;
pisni izpit in praktični izpit za pridobitev licence (pogoj za pristop k izpitu so opravljeni izzivi in vsaj 80% prisotnost na delavnicah);
in 
6 mesečni dostop do spletne platforme z dodatnimi nalogami.

Kdo vodi usposabljanje coaching psihologija?

dr. Sabina Đuvelek se strokovno ukvarja s coachingom in razvojem programov, ki spodbujajo proaktivnost in učinkovitost. Osredotoča se na strateški razvoj, vključno s konceptualizacijo in implementacijo novih projektov. Zaključila je z doktorskim študijem pod mentorstvom prof. dr. Eve Boštjančič – smer Aplikativne psihološke študije (Univerza v Ljubljani), v okviru katerega je raziskovala dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost notranjega coacha (naslov doktorske disertacije: »Povezanost čustvene inteligentnosti, na cilje usmerjenih kompetenc in delovne zavzetosti z učinkovitostjo notranjega usmerjevalca«)

Pri svojem delu in raziskovanju se osredotoča predvsem na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo kontinuirano profesionalno in osebno rast posameznika. Sabina konceptualizira, razvija in implementira različne izobraževalne programe, ki spodbujajo proaktivnost, produktivnost in učinkovitost zaposlenih v organizaciji. Od februarja 2017 do marca 2020 je delala kot Vodja mreže internega coachinga v sektorju Ravnanja s človeškimi viri (oddelek Izobraževanje in razvoj kadrov) energetskega podjetja Petrol, kjer je bila odgovorna za razvoj sistema performance coachinga, kar je vključevalo selekcijo, usposabljanje in supervizijo internih coachev, ki so spodbujali odličnost zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za lasten napredek. V sklop njenih odgovornosti je spadala tudi vpeljava novih tehnologij in orodij za izvajanje coachinga (npr. razvoj lastne in-house coaching platforme, ki podpira izobraževanje zaposlenih in delo coachev) ter uvajanje sodobnih prodajnih pristopov (npr. omnichannel pristop). Pomembno povezovalno vlogo je imela tudi pri koordiniranju ter prenosu dobrih praks med predstavniki vseh prodajnih kanalov v Sloveniji in na tujih trgih.

S februarjem 2017 se je kot Senior svetovalka in coach pridružila ekipi Uporabne psihologije. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije.

Več…

Jan Kovačič je organizacijski psiholog, coach in specializant psihoterapije transakcijske analize. Trenutno je doktorski študent na študiju Psihologije osebnosti (univerza v Ljubljani), kjer pod mentorstvom prof. dr. Valentina Bucika raziskuje visoki potencial v organizacijah. V raziskavi postavlja model za objektivno, veljavno in zanesljivo prepoznavanje oseb z najvišjim potencialom za delovno uspešnost. Doktorski študij je posledica večletnega ukvarjanja s prepoznavanjem in razvijanjem potencialov, ki se spremenijo v osebnostni in organizacijski kapital na delovnem mestu. Je nadaljevanje poglobljenega raziskovanja kompleksnosti duševnosti skozi študij psihoterapije transakcijske analize, ki ga je Jan zaključil leta 2017.

Pri svojem delu podpira najboljše dosežke na različnih področjih dela. Tako je kot izobraževalni trener in coach podpiral različne skupine ključnih sodelavcev v slovenskih gospodarskih družbah. V družbi Heineken je zunanji coach za vodje, ki potrebujejo opolnomočenje za najboljše dosežke. V Novi Ljubljanski banki razvija veščine uporabne psihologije z različnimi skupinami sodelavcev od tistih, ki delajo s strankami do vodij in direktorje.  V družbi Odelo Slovenija podpira managerje, vodje timov in njihove naslednike pri osebni rasti in razvoju skritih potencialov. Telekom Slovenije podpira pri razvoju zaposlenih v vlogo vodje. Na Zavarovalnici Triglav vodi projekt pridobivanja veščin coachinga za ekipo prodajnih coachev. Na Zavarovalnici Vita pa krepi veščine vplivne komunikacije za vse člane sektorja prodaje in trženja.

Jan je idejni vodja tima uporabna psihologija, ki ga je ustanovil leta 2017, nato pa z letom 2020 ustvaril novo podjetje Uporabna psihologija z namenom, da posameznike opolnomoči s konkretnimi znanji in psihološkimi orodji, s katerimi postajajo bolj zadovoljni, zavzeti in zdravi. Je specialist za razvoj osebnostnih potencialov, ki pri svojem delu zasleduje moto »Dobrim pomagam biti še boljši.«

Več…

imate vprašanje?
pišite nam.

Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

V blog vsebini boste spoznali 5 kompetenc čustvene inteligence kot jo razumemo v Uporabni psihologiji

Kako coaching psiholog uporablja čustveno inteligenco v coachingu za boljše odnose in večjo produktivnost?

Timski coaching bo od nas zahteval, da obvladujemo vse veščine individualnega coachinga. Vendar pa to ne bo dovolj. Kako se torej pripraviti na timski coaching, na kaj moramo biti še posebej pozorni pri izvajanju in česa ne smemo pozabiti v zaključku?

Kaj je coaching in razlika v primerjavi s sorodnimi dejavnostmi

Kaj je coaching in kaj ni coaching?

Kako coaching definirajo vidnejša združenja coachev ter kakšna je razlika med coachingom in sorodnimi dejavnostmi, kot so mentorstvo, strokovno svetovanje, usposabljanje, supervizija, psihološko svetovanje in terapija?

moč povratne informacije

Kako izkoristiti moč povratne informacije?

Kultura podajanja povratnih informacij je pomembna konkurenčna prednost organizacije, vendar pa se vodje podajanju povratnih informacij pogosto izogibajo. Kako torej izkoristiti moč povratnih informacij?

Na kaj moramo biti pozorni, ko izvajamo timski coaching?

Timski coaching – na kaj je treba biti pozoren?

Timski coaching bo od nas zahteval, da obvladujemo vse veščine individualnega coachinga. Vendar pa to ne bo dovolj. Kako se torej pripraviti na timski coaching, na kaj moramo biti še posebej pozorni pri izvajanju in česa ne smemo pozabiti v zaključku?

#UporabnaPsihologija

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
direktor, vodilni svetovovalec in coach

Ljubljana, Slovenija

Mobi: 031-753-802
E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

 

Naziv: Uporabna psihologija in coaching, poslovno svetovanje, d.o.o.
Davčna številka: SI56114257
Matična številka: 9544160000
TRR odprt pri REVOLUT: LT30 3250 0343 7908 2909

BIC REVOLUT: REVOLT21

 

V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
Slovenskim coaching združenjem

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.