fbpx

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA ZA USPEŠNO ŽIVLJENJE

Biti sposoben uspešnega komuniciranja je ena najbolj pomembnih življenjskih veščin. Komunikacija je preprosto dejanje prenosa informacije z enega konca na drug, naj bo to ustno, pisno, vizualno ali neverbalno. Dobre interpersonalne ali medosebne komunikacijske spretnosti nam omogočajo boljše in učinkovitejše delo v skupinah in timih, v formalnem okolju – kot recimo, na delu, ali neformalnem – v družbenih situacijah. Asertivna komunikacija omogoča prav to.

Cilj asertivne komunikacije je konstruktiven, to pomeni, da stremi k temu, da sva po končanem pogovoru oba s sogovornikom v redu. To pomeni verodostojno, odkrito in spoštljivo izraziti svoje pravice, svoja čustva in/ali mnenje in prositi za nekaj, kar potrebujemo ali si želimo. Je sposobnost odkritega izražanja lastnega mnenja, prepričanj, pravic, potreb ali čustev, pri čimer hkrati upoštevamo našega sogovornika.ter njegove potrebe in želje.

Ker nam je pomembno, da vam predstavimo uporabne tehnike, ki jih bomo trenirali tudi na delavnici Asertivne komunikacije, vas vabimo, da v svoje življenje vpeljete dve praktični tehniki. 

Prepoznaj tri tipe vedenj

Poznamo 3 prevladujoče tipe vedenj, ki se navezujejo tudi na komunikacijo. Ko jih prepoznamo, lažje razumemo in se odločimo za primerno strategijo obvladovanja zahtevne situacije. Vaš odgovor na zahtevno situacijo naj bo asertivna komunikacija.

Agresivno = povzroči fizično, socialno ali čustveno škodo. Agresivna oseba ne sprejema, ne spoštuje, sogovornika, =arogantna, žaljiva in napadalna. Želi doseči svoj prav za vsako ceno! („Jaz sem v redu, ti nisi v redu.“)

Pasivno: izogibanje nesoglasjem, ne prevzema odgovornosti za svoje vedenje, svoje odločitve prepusti drugim, se obtožuje in je drugim vedno na voljo. („Jaz nisem v redu, ti si v redu.“)

Asertivno: preprečuje konflikte = sposobnost odkritega izražanja lastnega mnenja, prepričanj, pravic, potreb in čustev z upoštevanjem sogovornika. („Jaz sem v redu, ti si v redu.“)  

Vemo, da ljudje sicer uporabljajo vse tri tipe komuniciranja, medtem, ko se v določenih situacijah, odločijo za uporabo le enega od njih. Asertivna komunikacija zahteva tako poštenost kot tudi moč posameznika, nekoga, ki se je pripravljen boriti za svoje pravice, hkrati pa ne pozabi na pravice drugih. Asertivnost torej zahteva ravnotežje med tem, kaj si želi posameznik in kaj si želijo drugi.

Iskanje rešitev z D.E.S.C.

Razmisli na podlagi DESC tehnike, ki se uporablja predvsem za iskanje rešitev, kadar naletimo na konflikte.  Konflikt je situacija, kjer si interesi, potrebe, cilji ali vrednote vpletenih oseb nasprotujejo eden drugemu. Večkrat je konflikt rezultat percepcije. Ni pa nujno, da je konflikt slaba stvar, saj večkrat predstavlja možnost za napredek. Torej, pomembno je razumeti metode ravnanja s konflikti.

D – describe – opiši (opišemo, kaj nas vznemirja)

E – express – izrazi (izrazimo – zapišemo, kako se pri tem, kar nas vznemirja, počutimo)

S – specify – navedi (navedemo spremembe, ki bi si jih želeli)

C – consequences – posledice (opišemo pozitivne posledice, ki jih bo sprememba prinesla)    

Asertivne komunikacije se lahko naučimo tako, da prepoznamo svoje potrebe in želje, jih primerno izrazimo, postavimo meje takrat, ko je to potrebno in svoje misli izražamo direktno. Ne moremo pričakovati, da se bo sprememba zgodila čez noč, vendar bosta redna vadba in uporaba tehnik pomagali pri gradnji samozavesti, večji produktivnosti in gradnji boljših odnosov. 

Vse zgoraj opisane tehnike boste spoznali tudi na delavnici o asertivni komunikaciji. Cilj enodnevnega treninga asertivnosti je predstaviti najboljše praktične načine za ohranjanje lastne vrednosti v medosebnih odnosih, izboljšanje svoje komunikacije in doseganje želenega cilja.

 

imate vprašanje?
pišite nam.

Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

#UporabnaPsihologija

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
direktor, vodilni svetovovalec in coach

Ljubljana, Slovenija

Mobi: 031-753-802
E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

 

Naziv: Uporabna psihologija in coaching, poslovno svetovanje, d.o.o.
Davčna številka: SI56114257
Matična številka: 9544160000
TRR odprt pri REVOLUT: LT30 3250 0343 7908 2909

BIC REVOLUT: REVOLT21

 

V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
Slovenskim coaching združenjem

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.