fbpx

Senior svetovalka in izkušena coach -inja dr. Sabina Đuvelek vam predstavi kako doseči, da prejemniki coachinga poročajo o:

  • Boljši samozavesti
  • Večji kreativnosti
  • Večji učinkovitosti
  • Večji samostojnosti
  • Učinkovitejšemu timskemu delu
  • Prijetnejšemu delovnemu okolju
  • Boljših rezultatih dela
  • Večjem zadovoljstvu pri delu
  • Več motivacije za delo

KAKO DO KOMPETENC, KI JIH POTREBUJE DOBER COACH?

Metoda coachinga je vse bolj prepoznana kot ena najbolj učinkovitih metod razvoja zaposlenih, saj je fleksibilna, obenem pa zelo ciljno naravnana. Čeprav so številni modeli coachinga predstavljeni kot kompleksne metodologije, je bistvo coachinga preprosta vrsta procesov, v katerih posameznik s pomočjo coacha postavi konkreten cilj, razvije akcijski načrt, začne ukrepati, spremlja svoje delovanje (z opazovanjem in samorefleksijo) in ovrednoti svojo uspešnost. Na podlagi ocene uspešnosti nato prilagodi svoje aktivnosti, tako da čim hitreje in učinkoviteje doseže svoj cilj.

Realizacija cilja je torej ključen del in rezultat coaching procesa. Na kratko lahko rečemo, da je coaching metoda, ki te pripelje od točke A (trenutno stanje) do točke B (želeno stanje).

Učinkovito izvajanje procesa coachinga pa od izvajalca terja širok nabor znanj, veščin in kompetenc. Pet ključnih kompetenc, ki naj bi jih imel dober coach so:

Postavljanje ciljev

Cilji so bistven del coachinga, saj delujejo kot standardi, s katerimi lahko posamezniki ocenjujejo svojo uspešnost, ko napredujejo v smeri želelnih rezultatov. Coach naj bi pomagal posamezniku pri postavljanju specifičnih, merljivih, dosegljivih, realističnih in časovno opredeljenih ciljev. Pri čemer je pomembno, da so postavljeni cilji usklajeni z osebnimi vrednotami prejemnika coachinga, saj posamezniki ob tem občutijo več zadovoljstva in poročajo o boljšem počutju.

 

Oblikovanje odnosa in zaupanje

Izgradnja odnosa in zaupanja v procesu coachinga zahteva, da coach pokaže ustrezne ravni empatije in razumevanja do prejemnika coachinga ter ustvari okolje, v katerem se ta počuti svobodno pri izražanju lastnih idej. Razvoj kakovostnega odnosa zahteva veliko strokovnega znanja. Učinkoviteje dober delovni odnos razvijejo čustveno inteligentne osebe, saj so sposobne upravljati svoja čustva, razvijati svoje potenciale ter uspešno upravljati odnose pri delu, doma in v širši družbi.

 

Usmerjenost na rešitve

Proces coachinga je namenjen predvsem razvoju rešitev in ne raziskovanju preteklosti, zato je pomembno, da je coach osredotočen na rešitve. Pri tem pa je pomembno zavedanje, da coaching ni svetovanje, temveč metoda, pri kateri posameznik kreira rešitve, ki so prave zanj, medtem ko ga coach z uporabo različnih orodij vodi skozi ta proces.Upravljanje procesa in odgovornost

Ena glavnih spretnosti coacha je spodbujanje odgovornosti posameznika, da izpolni vse dogovorjene akcijske načrte. Za kontinuiran napredek je pomembno, da coach kvalitetno upravlja proces in prejemniku coachinga pomaga pri ocenjevanju in spremljanju njegovega napredka, kar je osrednji del samoregulacijskega cikla. Ciljna samoregulacija je torej sestavljena iz niza procesov, v katerih si posameznik zastavi cilj, razvije akcijski načrt, začne delovati in potem ocenjuje svojo uspešnost in prilagaja aktivnosti v smeri izboljšanja uspešnosti oziroma učinkovitejšega doseganja zastavljenih ciljev.  

Naloga coacha je, da lajša napredovanje prejemnika skozi samoregulacijski proces do cilja. Kompetenca upravljanja procesa in odgovornosti zahteva tudi takojšnje posredovanje coacha, če se posameznik ne drži dogovorov, saj v nasprotnem primeru lahko pride do prekinitve procesa.

 

Opolnomočenje za rezultate

Končni namen coachinga je podpirati posameznika pri doseganju rezultatov, ki so pomembni in smiselni. Zato so rezultati ključni dejavnik, ki se nanaša na to, da prejemnik coachinga doseže zastavljene cilje in tudi ceni sam proces coachinga.

Dobra novica je, da je kompetence mogoče razvijati in trenirati, tako da smo lahko vedno boljši v vlogi coacha. Če želite tudi vi napredovati in se razvijati v coaching kompetencah, potem se nam lahko pridružite na izjemno praktično naravnanemu vikend izobraževanju Vodja kot coach, ki bo potekalo v jeseni 2021.

Na izobraževanju bomo spoznali vlogo coacha, mindset, ki je potreben, da uspešno vodimo proces coachinga in različna orodja, ki jih pri tem uporabljamo. Poudarek bo seveda na izkustvenem učenju in prenosu znanja v veščino. Delo bo potekalo v majhni skupini, kjer bomo trenirali veščine coachinga in se učili drug ob drugem. Pridobili boste mnogo povratnih informacij in jasne smernice ter tudi orodja ali tehnike, ki jih lahko uporabite za vodenje coachinga ne glede ali ste v vlogi zunanjega ali internega coacha.

Za več informacij glede izobraževanje kliknite tukaj.

dr. Sabina Đuvelek, organizacijska psihologinja in specialistka za coaching
Sabina se strokovno ukvarja s coachingom in razvojem programov, ki spodbujajo proaktivnost in učinkovitost. Osredotoča se na strateški razvoj, vključno s konceptualizacijo in implementacijo novih projektov. Je doktorica humanistike, smer aplikativne psihološke študije.

E-pošta: sabina@uporabna-psihologija.si 

Več o coachingu: www.uporabna-psihologija.si/coaching/

Več zanimivih člankov: www.uporabna-psihologija.si/blog/

#coaching #growthmindset #EQ #miselnostrasti #pozitivnapsihologija #psihologijadela #uporabnapsihologija #samoregulcija #samoupravljanje

imate vprašanje?
pišite nam.

Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

#UporabnaPsihologija

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
direktor, vodilni svetovovalec in coach

Ljubljana, Slovenija

Mobi: 031-753-802
E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

 

Naziv: Uporabna psihologija in coaching, poslovno svetovanje, d.o.o.
Davčna številka: SI56114257
Matična številka: 9544160000
TRR odprt pri REVOLUT: LT30 3250 0343 7908 2909

BIC REVOLUT: REVOLT21

 

V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
Slovenskim coaching združenjem

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.